Sekretær 2


1647, 8. oktober Bergen grunnbrev

1647-10-08

Grunn, Grunnleie, Prest, Leie ; (grunn), Baker, Kapitel, Kannik, Sekretær

1649, 22. september Bergen grunnbrev

1649-09-22

Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Sekretær, Domkapitel, Lektor ; (teologi)