Selvbiografi 1


1654 til 1731* biografi

Sogneprest, Selvbiografi