Skatt 10


1611, 16. september Hordalnd, Svinesund skatt

1611-09-16

Skatt, Knekteskatt, Knekt

1608, 16. juli Kjøbenhavn ordinans

1608-07-16

Kunngjøring, Betaling, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Skrå, Lov, Sølv, Ordinans, Forfalskning, Skatt, Rentekammer, Riksråd, Råd ; (riksråd)

1617, 10. oktober Møre og Romsdal, Borgund forsvarsbrev

1617-10-10

Brev, Gullsmed, Klage, Stevning, Øvrighet, Slottsherre, Ordinans, Skatt, Forsvar

1625, 18. mars Bergen klage

1625-03-18

Forbud, Laug, Gullsmed, Klage, Gesell, Sølv, Skatt, Gullsmedlaug, Embedsrettigheter, Avgift

1632, 19. november Kjøbenhavn kongebrev

1632-11-19

Mester, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Svenn, Skatt, Håndverker, Læregutt

1639, 4. november Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1639-11-04

Kunngjøring, Dom, Odel, Leie, Konge ; (Danmark og Norge), Rettighet, Skatt, Innløsning, Odelsgård

1648, 12. oktober Hordaland, Granvin, Eide overdragelse

1648-10-12

Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsgods, Gods, Arving, Overdragelse, Skatt

1651, 30. juli Sogn og Fjordane, Lavik kunngjøring ; (taksering)

1651-07-30

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Landskyld, Skog, Ødegård, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Prestebol, Skatt, Taksering, Befaring, Leilending, Verdi

1651, 12. september Hordaland, Kvam, Indre-Ålvik taksering

1651-09-12

Gård, Lagrettemann, Landskyld, Skog, Ombudsmann, Bygsel, Mark, Skatt, Tingskriver, Taksering, Befaring, Eng, Skred

1659, 16. juli Hordaland, Kinsarvik, Tveisme sag besiktigelsesdokument

1659-07-16

Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Skog, Fogd, Besiktigelse, Skatt, Sag ; (flomsag), Tømmer