Skogskifte 2


1660 (Hordaland, Ullensvang,) Fresvig skifte

1660

Gård, Skifte, Skog, Skogskifte

1590, 23. november Hordaland, Varaldsøy, Nes vitterliggjøring ; (skifte)

1590-11-23

Gård, Lagrettemann, Skifte, Lensmann, Stadfesting, Skog, Vitnesbyrd, Vitterliggjøring, Jordeier, Skogskifte, Markeskifte, Rettslig beslutning