Skomaker 7


1586. 6. juni Bergen grunnbrev

1586-06-06

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Hage ; (kålhage), Kålhage, Skjøte ; (grunn), Skomaker

1603, 13 april Sogn og Fjordane, Sogndal, Stedje salgsbrev

1603-04-13

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Sogneprest, Odelsgods, Leie, Skomaker, Salg ; (leie), Prest ; (sogneprest)

1625, 19. oktober Bergen kunngjøring ; (salg)

1625-10-19

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Hage ; (kålhage), Kålhage, Skomaker

1647, 27. april Bergen skjøte

1647-04-27

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Skomaker, Grunn ; (kålhagegrunn), Kålhagegrunn, Musiker

1653, 26. januar Bergen salgsbrev

1653-01-26

Eiendomshandel, Skjøte, Grunn, Hus, Gullsmed, Skomaker, Svenn, Salg ; (anpart), Matrimoniuz, Skomakersvenn

1653, 7. oktober Bergen skjøte

1653-10-07

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Skomaker, Svenn, Baker, Skomakersvenn

1656, 16. juni Bergen skjøte

1656-06-16

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Salg ; (hus), Skomaker, Svenn, Skomakersvenn