Skomakersvenn 3


1653, 26. januar Bergen salgsbrev

1653-01-26

Eiendomshandel, Skjøte, Grunn, Hus, Gullsmed, Skomaker, Svenn, Salg ; (anpart), Matrimoniuz, Skomakersvenn

1653, 7. oktober Bergen skjøte

1653-10-07

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Skomaker, Svenn, Baker, Skomakersvenn

1656, 16. juni Bergen skjøte

1656-06-16

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Salg ; (hus), Skomaker, Svenn, Skomakersvenn