Skredder 10


1582, 22. januar Bergen salgsbrev grunnbrev

1582-01-22

Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Kjøp ; (hus), Leie ; (av hagegrunn), Hagegrunn, Kjøpmann, Skredder

1595, 14. februar Bergen grunnbrev

1595-02-14

Eiendomshandel, Betaling, Stadfesting, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Hus, Grunnleie, Skredder, Salg ; (eiendom)

1620, 21. mars Bergen salgsbrev

1620-03-21

Kunngjøring, Skjøte, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Hagegrunn, Skredder, Snekker, Grunn ; (hagegrunn)

1623, 28. juli Bergen kunngjøring ; (salg)

1623-07-28

Kunngjøring, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Skredder, Grunn ; (hagegrunn), Baker, Kannestøper

1626, 25. januar Bergen grunnbrev

1626-01-25

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Skredder, Eiendom, Salg ; (hus og eiendom)

1626, 22. mai Bergen grunnbrev

1626-05-22

Kunngjøring, Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Skredder

1647, 24. august Bergen skjøte

1647-08-24

Slakter, Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Skredder

1650, uten dag Bergen anbefalingsbrev

1650

Odelsmann, Laug, Skredder, Svenn, Anbefalingsbrev, Anbefaling, Skredderlaug, Bisitter

1656, 10. oktober Hordaland, Laksevåg, Gravdal grunnbrev

1656-10-10

Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Skredder, Leie ; (grunn), Fullmektig

1657, 1. april Møre og Romsdal, Frei, Aspøya kunngjøring ; (skifte)

1657-04-01

Kunngjøring, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Skredder