Skredderlaug 1


1650, uten dag Bergen anbefalingsbrev

1650

Odelsmann, Laug, Skredder, Svenn, Anbefalingsbrev, Anbefaling, Skredderlaug, Bisitter