Slag ; (odelsjord) 1


1636, 11. februar Hordaland, Alversund kunngjøring ; (salg)

1636-02-11

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Rådmann ; (Bergen), Odelsjord, Slag ; (odelsjord), Jord ; (odelsjord)