Slottsherre 3


ca. 1607?* Bergen brev

1607

Forbud, Gullsmed, Påminnelse, Håndverk, Slottsherre

1617, 24. juli Bergen klage

1617-07-24

Gullsmed, Klage, Øvrighet, Håndverk, Slottsherre, Embetskrå

1617, 10. oktober Møre og Romsdal, Borgund forsvarsbrev

1617-10-10

Brev, Gullsmed, Klage, Stevning, Øvrighet, Slottsherre, Ordinans, Skatt, Forsvar