Slottskriver 2


1644, 4. januar Bergen grunnbrev

1644-01-04

Gård, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Ombudsmann, Leie ; (grunn), Slottskriver

1644, 4. januar Bergen skjøte

1644-01-04

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Slottskriver