Snekker 5


1608, 29. september Bergen avtale

1608-09-29

Mester, Laug, Avtale, Gesell, Snekkerlaug, Snekker

1620, 21. mars Bergen salgsbrev

1620-03-21

Kunngjøring, Skjøte, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Hagegrunn, Skredder, Snekker, Grunn ; (hagegrunn)

1631, 16. april Bergen grunnbrev

1631-04-16

Kunngjøring, Gods ; (kirkegods), Grunn, Grunnleie, Kloster, Ombudsmann, Leie ; (grunn), Kirke, Snekker, Gods ; (klostergods), Ridder, Kansler

1639, 21. oktober Hordaland, Ullensvang skjøte

1639-10-21

Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Odelspart, Snekker, Salg ; (odelspart)

1641, 4. mai Bergen skjøte

1641-05-04

Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus), Snekker