Sorenskriver 43


1571, 2. juni Sogn og Fjordane, Innvik, Hopland brev

1571-06-02

Gård, Dom, Sorenskriver

1592, 27. september Sogn og Fjordane, Innvik, Rand skifte

1592-09-27

Gård, Sorenskriver, Skifte, Jord, skifte og overdragelse

1598, 12. september Telemark, Lårdal, Raundal salgsbrev

1598-09-12

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Lagrettemann, Sorenskriver, Jord

1605, 8. april Rogaland, Høyland, Lutsi kunngjøring ; (stevning)

1605-04-08

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Lensmann, Stevning, Kvernebekk

1609, 3. november Sogn og Fjordane, Stryn, Togning vitnebrev

1609-11-03

Gård, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Vitnebrev, Vitne, Eiendomsrett, Tun, Avskrift, Domsbrev, Tingstue

1616, 14. desember Hordaland, Odda, Sandven overdragelse

1616-12-14

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Jordpart, Overdragelse ; (jordpart), Jord, skifte og overdragning

1617, 24. mars Hordaland, Kvam, Øystese kunngjøring ; (skifte)

1617-03-24

Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Odel, Makeskifte

1617, 24. mars Hordaland, Kvam, Øystese kunngjøring ; (skifte)

1617-03-24

Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Odel, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Makeskifte, Odelskifte

1621, 9. februar Rogaland, Fister, Randa kunngjøring ; (skifte)

1621-02-09

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Arv, Odel, Lagmann, Odelsgods, Arving, Arveskifte, Pant, Tvistemål, Pantegods

1623, 29. mars Hordaland, Jondal, Drage kunngjøring ; (skifte)

1623-03-29

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Odel, Lensmann, Odelsgods

1623, 29. mars Rogaland, Tysvær, Hervik skifte

1623-03-29

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Landskyld, Skifte, Odel, Gods, Makeskifte, Bygsel, Odelspart, Tvistemål, Kjøpegods

1625, 12. desember Hordaland, Os, Bø kunngjøring

1625-12-12

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Byggetillatelse, Kirke, Besiktigelse, Erklæring

1626, 30. oktober Hordaland, Strandvik, Åkre salgsbrev

1626-10-30

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Skjøtningsøre

1626, 2. desember Bergenhus stevning

1626-12-02

Lagrettemann, Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Gods, Lagting, Ting ; (lagting), Klage, Kloster, Ombudsmann, Kirke, Stevning, Befalingsmann ; (Bergenhus), Rådstue

1627, 24. april Hordaland, Tysnes, Malkenes kunngjøring ; (salg)

1627-04-24

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Salg ; (gård), Sorenskriver

1629, 27. april Hordaland, Tysnes, Søreid kunngjøring ; (skifte)

1629-04-27

Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Sogneprest, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Makeskifte, Odelspart, Vederlag, Overdragelse ; (odelspart)

1630, 30. januar Hordaland, Kvinnherrad, Fet kunngjøring ; (skifte)

1630-01-30

Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Sogneprest, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Makeskifte, Odelspart, Overdragelse ; (odelspart)

1635, 20. september Hordaland, Kvinnherrad, Kjærland pantebrev

1635-09-20

Gård, Sorenskriver, Pantsetting, Odelspart, Pantebrev, Lån

1636, 11. februar Hordaland, Alversund kunngjøring ; (salg)

1636-02-11

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Rådmann ; (Bergen), Odelsjord, Slag ; (odelsjord), Jord ; (odelsjord)

1637, 2. februar Sogn og Fjordane, Stryn, Fosnes kunngjøring ; (dom)

1637-02-02

Kunngjøring, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Drap, Fogd, Forhør, Lagting ; (Bergen), Rikskansler

1637, 16. juli Hordaland, Voss, Gjerde kunngjøring ; (skifte)

1637-06-16

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Odelsskifte, Odelsgods, Gods, Arveskifte

1637, 13. oktober Hordaland, Kvinnherrad kunngjøring ; (salg)

1637-10-13

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Sorenskriver, Fogd, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1639, 27. mars Bergen grunnbrev

1639-03-27

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Ombudsmann

1639, 7. august Sogn og Fjordane, Hyllestad, Indrebø taksering

1639-08-07

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Ombudsmann, Avgift, Taksering, Skade, Elvebrudd, Fiske

1640, 9. august Sogn og Fjordane, Stryn, Strynsleven avståelse

1640-08-09

Betaling, Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Odelsgods, Gods, Rettighet, Innløsning, Samtykke

1641, 16. oktober Sogn og Fjordane, Luster, Leri skjøte

1641-10-16

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Lensmann, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

1642, 29. mars Sogn og Fjordane, Stryn, Togning avståelsesbrev

1642-03-29

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Lensmann, Pantsetting, Jord, Odelsrett

1642, 19. juli Sogn og Fjordane, Nord-Vågsøy, Våge avgjørelse

1642-07-19

Lagrettemann, Sorenskriver, Kirkegods, Bonde, Ombudsmann, Konflikt, Markeskjell

1643, 27. mars Møre og Romsdal, Aure, Vik kunngjøring ; (overdragelse)

1643-03-27

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Kjøp ; (jord), Fogd, Makeskifte, Jordgods, Overdragelse ; (jordgods)

1643, 22. juni Hordaland, Hålandsdalen, Tegland besiktigelsesdokument

1643-06-22

Gård, Lagrettemann, Markegang, Sorenskriver, Lensmann, Hus, Besiktigelse, Skogsgang, Skogshugst, Leilending

1645, 8. august Sogn og Fjordane, Stryn, Visnes skjøte

1645-08-08

Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odelsrett, Salg ; (rettigheter), Hevderett, Åstedsrett, Engteig

1645, 8. august Sogn og Fjordane, Stryn, Visnes skjøte

1645-08-08

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Odelsgods, Gods, Odelsrett, Salg ; (odelsrett)

1646, 8. oktober Hordaland, Os, Haugland skjøte

1646-10-08

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1648, 4. mars Bergen salgsbrev

1647-03-04

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Sorenskriver, Odel, Fogd, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Nøst, Formynder, Gjeld, Klokker

1648, 15. desember Hordaland, Hålandsdalen, Bolstad overdragelse

1648-12-15

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Odel, Lensmann, Jord, skifte og overdragelse, Makeskifte, Overdragelse, Odelsjord

1649, 19. juni Bergen kunngjøring

1649-06-19

Kunngjøring, Lagrettemann, Brev, Sorenskriver, Skifte, Lensmann, Gods, Høvedsmann ; (Bergenhus), Lagmann ; (Bergen og Gulating), Stevning, Rådstue

1650, 4. juni Sogn og Fjordane, Eid, Gjerde brev

1650-06-04

Lagrettemann, Sorenskriver, Borger ; (Bergen), Gods, Odelsmann, Pantsetting, Jord, Rettighet, Jordgods, Innløsning, Salg ; (gods), Tilståelse, Biskop

1651, 30. juli Sogn og Fjordane, Lavik kunngjøring ; (taksering)

1651-07-30

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Landskyld, Skog, Ødegård, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Prestebol, Skatt, Taksering, Befaring, Leilending, Verdi

1654, 8. juni Hordalnd, Strandvik, Tveit dom

1654-06-08

Gård, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Utskiftning

1655, 18. juni Bergenhus befaring

1655-06-18

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Landskyld, Sogneprest, Taksering, Befaring, Fjellskred, Ombudsmann ; (Halsenøy kloster)

1657, 1. april Møre og Romsdal, Frei, Aspøya kunngjøring ; (skifte)

1657-04-01

Kunngjøring, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Skredder

1658, 13. mars Hordaland, Strandebarm, Sjuster skjøte

1658-03-13

Gård, Skjøte, Lagrettemann, Sorenskriver, Odelspart, Salg ; (odelspart), Jord, køp og salg

1659, 16. juli Hordaland, Kinsarvik, Tveisme sag besiktigelsesdokument

1659-07-16

Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Skog, Fogd, Besiktigelse, Skatt, Sag ; (flomsag), Tømmer