Stadfesting 40


1596, 15. september Bergen stadfesting

1596-09-15

Stadfesting, Privilegium, Konfirmasjon

1573, 3. april Hordaland, Kinsarvik salgsbrev stadfesting ; (kjøp)

1573-04-03

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Lagrettemann, Stadfesting, Jordstykke, Kjøp ; (jord), Gods ; (kirkegods), Kirkegods

1579, 21. mai Sogn og Fjordane, Lærdal stadfesting ; (kjøpsbrev)

1579-05-21

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Odel, Stadfesting, Kjøp ; (jord), Odelsgods, Kjøpsbrev

1581, 24. august Bergen stadfesting

1581-08-24

Stadfesting, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Laug, Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed

1589, 30. september Bergen vitterliggjøring ; (dom)

1589-09-30

Gård, Dom, Arv, Odel, Stadfesting, Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen), Borger ; (Bergen), Lagmann, Rådmann ; (Bergen), Vitterliggjøring, Arvesak, Eiendom

1589, 31. oktober Sogn og Fjordane, Gloppen vitterliggjøring ; (salg)

1589-10-31

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Leie ; (av gård), Arv, Stadfesting, Vitterliggjøring

1590, 1. juni Sogn og Fjordane, Gloppen, Lote vitterliggjøring ; (salg)

1590-06-01

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Stadfesting, Rettighet, Vitterliggjøring, Rodobolsrett

1590, 23. november Hordaland, Varaldsøy, Nes vitterliggjøring ; (skifte)

1590-11-23

Gård, Lagrettemann, Skifte, Lensmann, Stadfesting, Skog, Vitnesbyrd, Vitterliggjøring, Jordeier, Skogskifte, Markeskifte, Rettslig beslutning

1591, 3. februar. Sogn og Fjordane, Stryn, Togning vitterliggjøring ; (stevning)

1591-02-03

Gård, Lagrettemann, Dom, Lensmann, Stadfesting, Leie ; (av jord), Jord, Vitterliggjøring, Ting, Stevning

1591, 15. august Sogn og Fjordane, Innvik, Kirkegården vitterliggjøring

1591-08-15

Gård, Lagrettemann, Arv, Stadfesting, Vitterliggjøring, Bevis

1592, 24. juni Bergen vitterliggjør ; (forlik)

1592-06-24

Gård, Arv, Odel, Stadfesting, Borgermester ; (Bergen), Borger ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Leie ; (av jord), Jord, Forlik, Vitterliggjøring, Odelsbrev

1593, 15. februar Sogn og Fjordane, Innvik vitterliggjøring ; (forlik)

1593-02-15

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Kjøp ; (gård), Stadfesting, Forlik, Vitterliggjøring, Kjøpskontrakt, Kontrakt

1593, 15. februar Sogn og Fjordane, Stryn vitterliggjøring

1593-02-15

Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Lensmann, Stadfesting, Odelsgods, Arvegods, Vitterliggjøring, Ting

1593, 15. mars Hordaland, Tysnes, Uggdal (Opdal) vitterliggjøring

1593-03-15

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Dom, Stadfesting, Lagmann ; (Bergen), Forlik, Vitterliggjøring, Ting, Forliksbrev, Avskurd, Riksstatholder ; (Norge), Statholder ; (Norge)

1593, 16. juni Hordaland, [Tysnes] vitterligggøring ; (markegang)

1593-06-16

Gård, Lagrettemann, Markegang, Stadfesting, Vitterliggjøring, Grense

1593, 9. oktober Bergen vitterliggjøring

1593-10-09

Gård, Dom, Stadfesting, Leie ; (av jord), Lagmann ; (Bergen og Gulating), Vitterliggjøring, Ting, Jord, bygsling av jord

1594, 22. oktober Hordaland, Strandvik, Særvold vitterliggjøring ; (salg)

1594-10-22

Eiendomshandel, Betaling, Salg ; (gård), Lagrettemann, Stadfesting, Ødegård, Vitterliggjøring

1595, 14. februar Bergen grunnbrev

1595-02-14

Eiendomshandel, Betaling, Stadfesting, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Hus, Grunnleie, Skredder, Salg ; (eiendom)

1596, 3. april Bergen stadfesting

1596-04-03

Stadfesting, Borgermester ; (Bergen), Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Mesterstykke, Mester ; (gullsmed), Svenn

1596, 23. mai Møre og Romsdal, Vatne, Vatne kirkested vitterliggjøring

1596-05-23

Gård, Lagrettemann, Stadfesting, Vitterliggjøring, Bevis, Rydding, Pløying

1596 Bergen laugsartikler

1596

Stadfesting, Laug, Gullsmed, Laugsartikler, Vedtak, Lensmann ; (Bergen)

1596 Sogn og Fjordane, Stryn, Nesi Kirkegård vitterliggjøring

1596

Landskyld, Arv, Stadfesting, Jord, Vitterliggjøring, Odelsbrev

1597?, 20. januar Hordaland, Kvam, Indre Ålvik vitterliggjøring ; (skifte)

1597-01-20

Skifte, Arv, Stadfesting, Vitterliggjøring, Jordgods, Eiendeler, Lagrettemenn

1597, 30. mai Sogn og Fjordane, Innvik, Hopland vitterliggjøring

1597-05-30

Gård, Lagrettemann, Stadfesting, Vitterliggjøring, Ødemark, Rudbolsmann

1598, 23. april Møre og Romsdal, Vatne salgsbrev

1598-04-23

Eiendomshandel, Arv, Stadfesting, Salg ; (grunn), Grunn

1599, 10. juni Unterngriesheim (Würtemberg i Syd-Tyskland) stadfesting

1599-06-10

Stadfesting, Nativitetsbevis, Utsteding, Dommer

1599, 28. juli Bergen stadfesting

1599-07-28

Stadfesting, Gullsmed, Privilegium, Adelsmann, Stattholder ; (Norge)

1599, 15. oktober Bergen vitterliggjøring

1599-10-15

Stadfesting, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Vitterliggjøring

1599, 3. november Sogn og Fjordane, Vevring, Russenes vitterliggjøring ; (kjøp)

1599-11-03

Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Stadfesting, Gods, Vitterliggjøring, Kjøp ; (gods)

1600, uten dato Hordaland, Kinsarvik, Urheim kunngjøring

1600

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Arv, Odel, Stadfesting, Jordpart, Skjøtningsøre

1600, 13. januar Hordaland, Kvam, Øystese slagsbrev

1600-01-13

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Betaling, Skjøte, Stadfesting, Jordpart, Odelspart

1610, 1. mai Hordaland, Ullensvang stadfesting ; (skifte)

1610-05-01

Gård, Skifte, Odel, Stadfesting, Jord, skifte og overdragelse, Leie, Odelskifte

1612, 12. oktober Bergen stadfesting ; (skifte)

1612-10-12

Gård, Lagrettemann, Markegang, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Stadfesting, Makeskifte, Anmodning, Makeskiftebrev, Skifte ; (jord)

1625, 23. mai Bergen stadfesting

1625-05-23

Landskyld, Stadfesting, Gods ; (kirkegods), Kirkegods, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Forstander, Slottsherre ; (Bergen), Godkjenning, Adkomstbrev, Forvalter

1625, 21. juni Telemark, Hjartdal stadfesting

1625-06-21

Stadfesting, Sogneprest, Pant, Stakk, Kåpe, Hest

1627, 25. november Hordaland, Eidfjord, Midhus kunngjøring ; (arv) stadfesting ; (arv) kunngjøring ; (salg)

1627-11-25

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Arv, Stadfesting, Gods, Eiendom, Odelspart, Salg ; (jordgods), Jord , kjøp og salg

1648, 19. juli Møre og Romsdal, Vatne, Slyngestad stadfesting

1648-07-19

Gård, Skjøte, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Stadfesting, Odelsgods, Gods, Leie, Kjøp ; (odelsgods), Eierskap

1654, 7. oktober Bergenhus stadfesting ; (skifte)

1654-10-07

Skifte, Stadfesting, Sogneprest, Makeskifte, Befalingsmann ; (Bergenhus len)

1656, 5. april Kjøbenhavn brev

1656-04-05

Stadfesting, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Anmodning, Forordning ; (kongelig), Lensherre ; (Bergenhus), Inntekt, Sekretær ; (kongelig), Kanselli

1657, 14. august Kjøbenhavn stadfesting ; (kongelig)

1657-08-14

Jord, kjøp og salg, Gård, Stadfesting, Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Jordgods, Salg ; (jordgods), Kommissær ; (kongelig)