Stadfesting ; (kongelig) 5


1578, 12. juni Bergen forespørsel

1578-06-12

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Dom, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Forespørsel, Stadfesting ; (kongelig), Kjøpsbrev, Befalingsmann

1585, 20. januar Danmark, Fredriksborg stadfesting ; (skifte)

1585-01-20

Gård, Skifte, Borgermester ; (Bergen), Stadfesting ; (kongelig), Leie, Makeskifte, Overdragelse, Jord, makeskifte om jord, Kverndam, Skyld, Krone

1599, 18. juli Bergen kunngjøring

1599-07-18

Kunngjøring, Stadfesting ; (kongelig), Ting, Laugsartikler, Bartskjærer, Adelsmann, Stattholder ; (Norge)

1622, 17. mai Kjøbenhavn stadfesting ; (kongelig)

1622-05-17

Gård, Skifte, Stadfesting ; (kongelig), Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Stattholder

1632, 29. desember Kjøbenhavn stadfesting ; (kongelig) skifte

1632-12-29

Skifte, Sogneprest, Stadfesting ; (kongelig), Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Jord, Kirke, Prestebol, Befalingsmann ; (Bergenhus len)