Stattholder ; (Norge) 2


1599, 18. juli Bergen kunngjøring

1599-07-18

Kunngjøring, Stadfesting ; (kongelig), Ting, Laugsartikler, Bartskjærer, Adelsmann, Stattholder ; (Norge)

1599, 28. juli Bergen stadfesting

1599-07-28

Stadfesting, Gullsmed, Privilegium, Adelsmann, Stattholder ; (Norge)