Statutter 1


1625, 13. januar Bergen kunngjøring ; (statutter)

1625-01-13

Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen), Laug, Rådmann ; (Bergen), Klage, Statutter, Smedlaug, Laugsforordning, Smed