Steinkjeller 4


1615, 19. august Bergen skjøte

1615-08-19

Kunngjøring, Skjøte, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Mester, Kjøpsbrev, Gullsmed, Ildhus, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Badskjær, Våning, Steinkjeller, Formynder

1635, 22. januar Bergen kunngjøring ; (salg)

1635-01-22

Slakter, Kunngjøring, Arv, Salg ; (grunn), Grunn, Steinkjeller, Salg ; (steinkjeller)

1645, desember Bergen skjøte

1645-12

Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Steinkjeller

1655, 9. juni Bergenhus grunnbrev

1655-06-09

Grunn, Grunnleie, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn), Steinkjeller, Befalingsmann ; (Bergenhus)