Stiftskriver 1


1655, 23. november Bergen grunnbrev

1655-11-23

Eiendomshandel, Sogneprest, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunnleie, Gods, Ombudsmann, Konge ; (Danmark og Norge), Kjøp ; (grunn), Stiftskriver