Suplikk 2


1607, 3. mars Bergen kunngjøring ; (fullmakt)

1607-03-03

Kunngjøring, Laug, Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Fullmakt, Laugsartikler, Forordning ; (kongelig), Suplikk, Kanselli ; (kongens), Råd ; (kongens)

1631, 5. august Bergen supplikk

1631-08-05

Gård, Arv, Jordpart, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Suplikk, Gave