Taksering 6


[Ca. 1633] Bergen taksering

1633

Grunnleie, Ødegrunn, Taksering, Grunn ; (ødegrunn)

1639, 7. august Sogn og Fjordane, Hyllestad, Indrebø taksering

1639-08-07

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Ombudsmann, Avgift, Taksering, Skade, Elvebrudd, Fiske

1651, 30. juli Sogn og Fjordane, Lavik kunngjøring ; (taksering)

1651-07-30

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Landskyld, Skog, Ødegård, Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Prestebol, Skatt, Taksering, Befaring, Leilending, Verdi

1651, 12. september Hordaland, Kvam, Indre-Ålvik taksering

1651-09-12

Gård, Lagrettemann, Landskyld, Skog, Ombudsmann, Bygsel, Mark, Skatt, Tingskriver, Taksering, Befaring, Eng, Skred

1655, 18. juni Bergenhus befaring

1655-06-18

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Landskyld, Sogneprest, Taksering, Befaring, Fjellskred, Ombudsmann ; (Halsenøy kloster)

1660, 2. oktober Sogn og Fjordane, Jostedal prestegård besiktigelsesdokument

1660-10-02

Lagrettemann, Sogneprest, Fogd, Kirke, Besiktige, Taksering