Utskiftning 1


1654, 8. juni Hordalnd, Strandvik, Tveit dom

1654-06-08

Gård, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Utskiftning