Utstedelse 1


1640, 7. september Bergen kunngjøring ; (salg)

1640-09-07

Brann, Kunngjøring, Skjøte, Fogd, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnbrev, Utstedelse