Vaktmester 1


1645, 26. september Bergenhus grunnbrev

1645-09-26

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Rikskansler, Vaktmester