Vederlag 2


1609, 12. juli Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1609-07-12

Gård, Borger ; (Bergen), Konge ; (Danmark og Norge), Krone, Kunngjøring ; (kongelig), Avståelse, Vederlag

1629, 27. april Hordaland, Tysnes, Søreid kunngjøring ; (skifte)

1629-04-27

Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Sogneprest, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Makeskifte, Odelspart, Vederlag, Overdragelse ; (odelspart)