Vedlikehold 1


1656, 6. januar Sogn og Fjordane, Jostedal besiktigelsesdokument

1656-01-06

Lagrettemann, Prost, Kirke, Besiktige, Vedlikehold