Vitne 12


1604 Sogn vitne

1604

Vitne, Skog, Ting

1660, 4. januar Sogn og Fjordane, Sogndal, Amle vitnebrev

1660-01-04

Gård, Vitne, Grense, Skogsteig

1571, 4. juli Vest Agder, Laudal vitnebrev

1571-07-04

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Vitne, Kjøp ; (gård)

1588, 26. oktober Hordaland, Varaldsøy, Gravdal vitnebrev

1588-10-26

Gård, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Vitnebrev, Vitne, Grensemerke, Fogd ; (kongens)

1589, 17. februar Sogn og Fjordane, Davik vitnebrev

1589-02-17

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Vitnebrev, Vitne, Lensmann

1603, 16. februar Sogn og Fjordane, Sogndal, Nornes kunngjøring ; (vitneprov)

1603-02-16

Kunngjøring, Vitne, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Anklage, Vitneprov, Galge, Tingfolk, Prest ; (sogneprest)

1603, 16. februar Sogn og Fjordane, Sogndal, Nornes kunngjøring

1603-02-16

Kunngjøring, Lagrettemann, Vitne, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Vitneprov, Tingfolk, Prest ; (sogneprest), Konflikt

1609, 3. november Sogn og Fjordane, Stryn, Togning vitnebrev

1609-11-03

Gård, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Vitnebrev, Vitne, Eiendomsrett, Tun, Avskrift, Domsbrev, Tingstue

1610, 19. oktober Sogn og Fjordane, Breim, Seim vitnebrev

1610-10-19

Gård, Lagrettemann, Vitne, Arv, Arvegods

1640, 28. mars Hordaland, Åkre i Strandvik salgsbrev

1640-03-28

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Vitne, Odel, Lensmann, Ting, Odelspart, Salg ; (odelspart)

1641, 30. juli Bergen vitterliggjøring

1641-07-30

Vitne, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Gullsmed, Vitterliggjøring, Bekreftelse, Avskrift, Pergamentsbrev

Ca. 1652* Bergen vitnebrev

1652

Vitne, Grunn, Grunnleie, Mål, Møller, Grunnbok