Vitnebrev 3


1588, 26. oktober Hordaland, Varaldsøy, Gravdal vitnebrev

1588-10-26

Gård, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Vitnebrev, Vitne, Grensemerke, Fogd ; (kongens)

1589, 17. februar Sogn og Fjordane, Davik vitnebrev

1589-02-17

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Vitnebrev, Vitne, Lensmann

1609, 3. november Sogn og Fjordane, Stryn, Togning vitnebrev

1609-11-03

Gård, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Vitnebrev, Vitne, Eiendomsrett, Tun, Avskrift, Domsbrev, Tingstue