Vitnesbyrd 5


1588, 26. mai Hordaland, Strandebarm, kirkegården vitnesbyrd

1588-05-26

Gård, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Jordpart, Vitnesbyrd

1590, 23. november Hordaland, Varaldsøy, Nes vitterliggjøring ; (skifte)

1590-11-23

Gård, Lagrettemann, Skifte, Lensmann, Stadfesting, Skog, Vitnesbyrd, Vitterliggjøring, Jordeier, Skogskifte, Markeskifte, Rettslig beslutning

[1598] Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide forening

1598

Fogd, Vitnesbyrd, Fattige, Forening

1599, 5. mars Hordaland, Ullensvang begjæring

1598-03-05

Gård, Lagrettemann, Odelsmann, Vitnesbyrd, Ting, Begjæring

1600, 13. februar Hordaland, Kinsarvik kunngjøring

1600-02-13

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Arv, Arving, Vitnesbyrd, Ting