DiplomSignatur: ubb-diplom-0080


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:

Olav Toresson og Jon Ivarsson, rådsmenn i Bergen, utsteder vidisse av 4 eldre brev: 3. mai 1340, 2. oktober 1341, 3. juli 1347 og 8. mai 1348. (Disse 4 brev er her og i Diplomatarium Norvegicum registrert under sin opphavelige dato.)

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Fysisk beskrivelse

  • 275mm
  • 319 mm
  • Pergament. 2 segl henger ved; det ene nokså vel bevart, det andre svært defekt.

comments powered by Disqus