Manuskript- og librarsamlingen

<p>Dagens bibliotek er en videreføring av det gamle Bergens museums bibliotek stiftet 1825. Fra museets tid og til i dag er samlingene bygget opp ved gaver, innsamling og innkjøp. Avdelingens samlinger består av en stor billedsamling, manuskripter, diplomer, kart, antikvariske boksamlinger og aviser. Avdeling for spesialsamlinger er åpen for forskere, studenter, presse, forlag og andre med interesse for lokal- og kulturhistorie.</p>

Relaterte samlinger

Nordlandshandelens arkiver ved UBB

Samling 94d0029f-7b96-432c-a191-13ccb823799c