Nummer skapt av

Publisert: 1933

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 57 (s. 97-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1933-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til side:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Paleontologi, Kjemi, Fugler

Inneholder:

  • Syre-base begrepet og dets plass i den kjemiske undervisning., s. 97-107, Karl Sandved;
  • Om ledefossiler., s. 108-119, Anatol Heintz;
  • Nye fugl for Svalbard., s. 119-127, Sigurd Johnsen;
  • Relatert til: Bergen Museum, Bjørn Helland-Hansen , Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Torbjørn Gaarder, Oscar Christian Hagem


    comments powered by Disqus