Atelier KK

[Longyearbyen]

Longyearbyen

Landskap, Oversiktsbilde, By- og småsteder

Fotografi ubb-kk-nssx-008

Ukjent

"Italia"s ankomst til Ny-Aalesund 1928

Snø, Luftfart, Luftskip

Fotografi ubb-bs-fol-01152-017

Loeven-Insel. Kingsbay (West-Spitzbergen).

[Kongsfjorden, Svalbard]

Landskap, Fjell

Fotografi ubb-bs-ok-16956

Ukjent

Luftskibet "Norge"s ankomst til Ny-Aalesund 1926

Snø, Luftfart, Luftskip

Fotografi ubb-bs-fol-01152-013

Paul Eduard Ritter

Photogravurer fra Spitsbergen og Norge

Landskap, Fotoalbum

Fotografi ubb-bs-ok-04008

Atelier KK

Cross Bay, Spitzbergen

Utsikt over Krossfjorden, Svalbard

Landskap, Isbre

Fotografi ubb-kk-nssx-014

Ukjent

Den italienske flyver major Maddalena's ankomst til Ny-Aalesund 1928

Fjell, Skip, Fly

Fotografi ubb-bs-fol-01152-018

Atelier KK

Spitsbergen, Kings Bay. Roald Amundsens hangar

Bygninger, Stillas

Fotografi ubb-kk-nss-035-001

Atelier KK

Spitsbergen, Advent Bay

Landskap, Kirke

Fotografi ubb-kk-nss-035-005

Atelier KK

Spitsbergen, Green Harbour

Bygninger

Fotografi ubb-kk-nss-036-032

Atelier KK

Spitsbergen, Kings bay

Industriområde

Fotografi ubb-kk-nss-035-002

Atelier KK

Spitsbergen, Kings Bay

Landskap, Mann, Bygninger

Fotografi ubb-kk-nss-035-034

Atelier KK

Spitsbergen, Temple bay

Landskap

Fotografi ubb-kk-nss-035-035