Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Dale Kirke som stod ferdig i 1864. Broen går over Dalselva til Bjerga der prestegården låg. Nøstet til venstre, eid av Bertel Vonen, ble i en del år benyttet som dampskipsekspedisjon. Passasjerer og varer ble ...

Elv, Naust, Fjord, Kirke, Robåt, Trebro

Fotografi ubb-kk-1318-0135

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Bolighus, Naust, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0458

Olai Schumann Olsen

[Dalsfjorden, Fjaler]

Dalsfjorden, Fjaler

Kaianlegg, Bolighus, Fjord, Kyst

Fotografi ubb-so-1374

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Fotografert fra Øksenberg. En ser Dale kirke, Tross med Vonens løe og Wilkenboden. I bakgrunnen Holmedal/Eikenes

Gård, Bygd, Fjord, Hesje, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0140

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Vegen på bildet er postvegen mellom Bergen og Trondheim. Den går ut på "postveg-kaia". Herifra fikk en båtskyss inn Dalsfjorden til Sveen i Bygstad. og derfra hesteskyss til Førde og Langeland.

Gård, Naust, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0460

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Dale Kirke. Lengst til høyre i bildet er Stenseth og Fargarreset.Broen på bildet som går over Dalselva fører til prestegården.

Naust, Fjord, Kirke, Robåt

Fotografi ubb-kk-1318-0134

Olai Schumann Olsen

[Straumsnes i Dalsfjorden]

Straumsnes i Dalsfjorden

Kaianlegg, Fjordabåt, Livbåt, Kyst

Fotografi ubb-so-0772

Olai Schumann Olsen

[Leitet, Dalsfjorden, Fjaler]

Leitet, Dalsfjorden, Fjaler

Oversiktsbilde, Fjord, Kyst

Fotografi ubb-so-1375

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Parti frå Helle, Dalsfjorden

Landskap, Bygninger, Industribygning

Fotografi ubb-kk-pk-8331