Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1961-08-17

Loddefjord

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051648

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1964-09-21

Loddefjord

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146856

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-f-146798

1964-09-21

Loddefjord. Gården til Hermann Kalan. Tidligere Kjøkkelvikveien, nå Lyderhornslien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146798

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord hageby?]

1964-09-21

Loddefjord hageby?

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146796

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1965-05-29

Loddefjord

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-149104

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1961-08-17

Loddefjord

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051324

Widerøe's Flyveselskap A/S

Loddefjord

1961-08-18

Kolonihagen, i dag Vadmyrveien 73-71

Oversiktsbilde, Flyfoto, Kolonihage

Fotografi ubb-w-f-051327

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1961-08-17

Loddefjord

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051316

Leiren i Loddefjord.

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Militærleir, Rifle, Teltleir

Fotografi ubb-bs-fol-01211-006a

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1964-09-21

Loddefjord

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146803

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord. Kjøkkelvikveien]

1964-09-21

Loddefjord. Kjøkkelvikveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146814

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1964-09-21

Loddefjord

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146817a

Johanne Pihl

[Liavannet]

Landskap, Vann

Fotografi ubb-jp-037

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1964-09-21

Loddefjord

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146855a

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord. Gamle Kjøkkelvikvei 109]

1961-08-17

Loddefjord. Gamle Kjøkkelvikvei 109

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051321

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord. Kjøkkelvikveien og Nedbergelien]

1964-09-21

Loddefjord. Kjøkkelvikveien og Nedbergelien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146810

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-f-146799

1964-09-21

Loddefjord. Gården " Myrane". Eid av Nils Mathias Nilsen (f. 1898). I drift fram til 1984 som småbruk

Oversiktsbilde, Gård, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146799

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord. Nybø gård, Kjøkkelvikveien]

1964-09-21

Loddefjord. Nybø gård, Kjøkkelvikveien

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146812

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1964-09-21

Loddefjord

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146816

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1964-09-21

Loddefjord

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146805

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord. "Rishaugen" nærmest og Brønndalen]

1961-08-17

Loddefjord. "Rishaugen" nærmest og Brønndalen

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051319

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-f-146809

1964-09-21

Loddefjord (bildet er av Plassen, bebodd av "Bernt i haugane". Kilde: Øyvind Boge Nilsen)

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146809

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nybø skole (i dag Kjøkkelvik skole).]

1961-08-17

Nybø skole (i dag Kjøkkelvik skole).

Oversiktsbilde, Skole, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051318

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1961-08-17

Loddefjord

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051326

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1964-09-21

Loddefjord

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146795

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1964-09-21

Loddefjord

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146807

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

Loddefjord

Boligblokk, Personbil, Drabantby, Eksteriør

Fotografi ubb-nor-n-0642b

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1964-09-21

Loddefjord

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146806

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Brønndalen 1-25]

1961-08-17

Brønndalen 1-25

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051322

Vaktposten

Trolig fra Ramsvik

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Rifle, Vaktsoldat

Fotografi ubb-bs-fol-01211-006c

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1961-08-17

Loddefjord med Bjørndalspollen i forgrunnen

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051744

Ramsvik

Gruppeportrett, Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Telt, Rifle

Fotografi ubb-bs-fol-01211-006e

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord. Kjøkkelvikveien 5-25]

1964-09-21

Loddefjord. Kjøkkelvikveien 5-25

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146813

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

Loddefjord. Vadmyra

Oversiktsbilde, Bygninger, Drabantby

Fotografi ubb-nor-n-0641b

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1964-09-21

Loddefjord

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146804

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

Loddefjord. Vadmyra

Oversiktsbilde, Bygninger, Drabantby

Fotografi ubb-nor-n-0641a

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord. Brønndalen]

1961-08-17

Loddefjord. Brønndalen

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051323

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1964-09-21

Loddefjord

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146797

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

Loddefjord

Bygninger, Personbil, Drabantby

Fotografi ubb-nor-n-0642a

Leiren i Loddefjord.

Forsvaret, Soldat, Militærleir, Rifle, Teltleir

Fotografi ubb-bs-fol-01211-006b

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1961-08-17

Loddefjord

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-051317

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Loddefjord]

1964-09-21

Loddefjord

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-f-146808