Knud Knudsen

Jernbanestationen i Trondhjem.

By- og småsteder, Kaianlegg, Jernbanestasjon, Tradisjonelle båttyper, Havn, Seilskip

Fotografi ubb-kk-1318-2730

Knud Knudsen

Jernbanestationen i Trondhjem.

By- og småsteder, Kaianlegg, Dampskip, Jernbanestasjon

Fotografi ubb-kk-2127-0356

Knud Knudsen

Jernbanestationen i Trondhjem

Den gamle jernbanestasjonen

Jernbanestasjon

Fotografi ubb-kk-ns-1365

Knud Knudsen

Jernbanestationen i Tronhjem

By- og småsteder, Kaianlegg, Gatelys, Jernbanestasjon, Rekkverk

Fotografi ubb-kk-1622-08415

Knud Knudsen

Jernbanestationen i Trondhjem.

By- og småsteder, Kaianlegg, Dampskip, Jernbanestasjon, Tønne

Fotografi ubb-kk-1318-2729

Knud Knudsen

Jernbanestationen i Tronhjem

Oversiktsbilde, Kaianlegg, Jernbanestasjon

Fotografi ubb-kk-1622-08416

Ukjent

[Trondheim jernbanestasjon]

By- og småsteder, Postkort, Elv, Kaianlegg, Jernbanestasjon, Fraktefartøy

Fotografi ubb-bros-05744