Atelier K. Knudsen

Brulandsfossen, Førde, Søndfjord

Postkort, Foss, Mølle

Fotografi ubb-kk-pk-0187