Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde i Nordfjord.

Vei, Vann, Dal, Postveien til Kristiania

Fotografi ubb-kk-1318-2375

Knud Knudsen

Parti fra Førde, Søndfjord

Vei, Bolighus, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1622-08801

Knud Knudsen

Parti fra Førde i Søndfjord

Vei, Gård, Uthus, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-ns-0471

Knud Knudsen

Parti fra Veien mellem Førde i Nordfjord og Skei i Jølster

Fjell, Vei, Dal

Fotografi ubb-kk-ns-1046

Knud Knudsen

Parti af Førde i Søndfjord

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-2127-1332

John Bernhard Rekstad

ubb-jr-147-015

Førde i Sogn og Fjordane.. Gården Berget ved Bergavatnet. Førdesnipa i bakgrunnen.

Gård, Oversiktsbilde, Naust, Torvtak

Fotografi ubb-jr-147-015

Knud Knudsen

Førde Søndfjord

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Elv, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-1622-08804

Knud Knudsen

Parti fra Førde i Søndfjord

Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0469

Knud Knudsen

Parti mellem Nedre Vasenden og Førde i Søndfjord

Elv, Skysskar, vognmann, kusk, Karjol

Fotografi ubb-kk-2127-1330

John Bernhard Rekstad

[Førde i Sogn og Fjordane. Løkjen ved Hundvedbakken.]

Førde i Sogn og Fjordane. Løkjen ved Hundvedbakken.

Bro, Oversiktsbilde, Elv, Dal

Fotografi ubb-jr-147-008

Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde i Nordfjord.

Fjell, Vei, Dal, Postveien til Kristiania

Fotografi ubb-kk-1318-2379

John Bernhard Rekstad

[Førde i Sogn og Fjordane. Mot Angedalen.]

Førde i Sogn og Fjordane. Mot Angedalen.

Oversiktsbilde, Elv, Dal

Fotografi ubb-jr-147-026

Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde i Nordfjord.

Fjell, Vei, Postveien til Kristiania

Fotografi ubb-kk-1318-2372

Parti fra Førde, Søndfjord

Landskap, Gård, Bolighus, Elv

Fotografi ubb-kk-1622-08803

Ralph L. Wilson

[Movatnet]

"Tur til Vadheim, Sandene, Nordfjord, Grotli, Molde - Brixdal o.s.v sommeren 1922".Wilson har gitt bidet tittelen "Gloppenfjord" men vannet med fossen i bakgrunnen er Movatnet i Førde

Landskap, Fjord

Fotografi ubb-wil-n-079

Atelier K. Knudsen

Førde i Søndfjord

Gård, Postkort, Bygd, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-0186

Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde i Nordfjord.

Fjell, Gård, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2377

Atelier K. Knudsen

Parti fra Førde i Søndfjord

Postkort, Bygd, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-pk-0184

Knud Knudsen

Førde Søndfjord

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Elv, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-1622-08805

Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde i Nordfjord.

Fjell, Vann, Dal, Veianlegg

Fotografi ubb-kk-1318-2378

Knud Knudsen

Parti fra Førde i Søndfjord

Bro, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-0470

Bjørn Hougen

Brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. 1920.

1920-05-30

Håndskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig. Hougen melder at hans undersøkelser i Førde trolig blir forsinket grunnet innkalling til militærtjeneste.

Brev, Arkeologi, Sesjon

Brev ubb-ms-1201-320-03

Ukjent

[Sunnfjord folkehøyskule]

Gruppeportrett, Elev, Folkehøgskoler

Fotografi ubb-il-0014-046d

Knud Knudsen

Førde i Søndfjord.

Bygd, Oversiktsbilde, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-2360

Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde i Nordfjord.

Fjell, Vei, Postveien til Kristiania

Fotografi ubb-kk-1318-2373

Knud Knudsen

Parti af Førde i Søndfjord

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-2127-1333

Ukjent; Brækestad & Co forlag

Moe Landbrugsskolegaard

Mo jordbruksskule

Gård, Hesje, Fjøs, Landbruksskole

Fotografi ubb-bs-fol-01178-001

Knud Knudsen

Førde i Søndfjord

By- og småsteder, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09830

John Bernhard Rekstad

ubb-jr-147-019

Førde i Sogn og Fjordane. Gården Berget ved Bergavatnet. Førdesnipa i bakgrunnen

Fjell, Gård, Oversiktsbilde, Hesje

Fotografi ubb-jr-147-019

Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde i Nordfjord.

Fjell, Veianlegg

Fotografi ubb-kk-1318-2370

Ukjent; Knud Knudsen; Axel Lindahl; Thea Nielsen

[Norgesmotiver]

Ulike fotografier fra Vestlandet og Larvik

Landskap

Album ubb-bs-fol-01887

Knud Knudsen

Førde i Søndfjord

Landskap, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09832

Knud Knudsen

Førde i Søndfjord

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09833

Knud Knudsen

Parti fra Førde, Søndfjord

Kvinne, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Gate, Mann, Tregjerde, Karjol, Mannsklær

Fotografi ubb-kk-1622-08802

J. Neumann: Opuscula.

En samling optegnelser av biskop Neumann av historisk-antikvarisk indhold, vedkommende: Skjøngehulen. - Graven paa Bjellandstangen. - Kirken paa ...

Kirkeruin, Kirkeskikk, Kulturhistorie, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Historie, Manuskript, Topografi, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Oldtidsminner, Supplementer til biskop Neumanns ”Reiser i Sogn o.s.v.”

Manuskript ubb-ms-0004

Atelier K. Knudsen

Mofossen, Førde i Søndfjord

Huldefossen?

Foss, Postkort

Fotografi ubb-kk-pk-0188

Knud Knudsen

Parti fra Veien mellem Førde i Nordfjord og Skei i Jølster

Vann, Skog

Fotografi ubb-kk-ns-1047

Theodor Kielland-Torkildsen

[Førde Prestegård]

Fjell, Flag, Flagg, Gård, Prestegård

Fotografi ubb-bs-ok-11732

Ralph L. Wilson

Parti fra Førde

"Tur til Vadheim, Sandene, Nordfjord, Grotli, Molde - Brixdal o.s.v sommeren 1922"

Bolighus

Fotografi ubb-wil-n-103

John Bernhard Rekstad

[Førde i Sogn og Fjordane.]

Førde i Sogn og Fjordane.

Bygd, Bolighus, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-jr-147-004

Knud Knudsen

[Førde]

Gård, Kulturlandskap, Bolighus, Oversiktsbilde, Fjøs

Fotografi ubb-kk-ncx-0483

Knud Knudsen

Førde i Søndfjord.

Kirke, By- og småsteder, Bolighus, Bro, Elv, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-0233

Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde i Nordfjord.

Postvegen mellom Skei og Førde

Vei, Grind, Karjol, Postveien til Kristiania

Fotografi ubb-kk-1318-2371

John Bernhard Rekstad

[Førde i Sogn og Fjordane. Førdefjorden]

Førde i Sogn og Fjordane. Førdefjorden

Fjord, Oversiktsbilde, Hesje

Fotografi ubb-jr-147-024

Knud Knudsen

Førde i Søndfjord

Bolighus, Oversiktsbilde, Elv

Fotografi ubb-kk-1622-09831

Diplom datert 1552, 28. trolig august. Vevring kirkegård (Vevring, Sogn og Fjordane)

1552-08-28

Presten i Førde, Truls Laurssøn kunngjør, at Endrid Erlingssøn på Apneseter etter gudstjenesten fikk tre hederlige menns vitnesbyrd om at gården Insteinstad i Jølster var rette odel til Eindrids far. To skrevne bomerker er satt ...

Odelsrett, Eiendom, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Arv

Diplom ubb-diplom-0229

Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde i Nordfjord.

Vei, Gård, Grind, Karjol, Postveien til Kristiania

Fotografi ubb-kk-1318-2374