Knud Knudsen

Parti fra Førde i Søndfjord.

Gård, Bygd, Oversiktsbilde, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-2328

John Bernhard Rekstad

[Førdebygda frå vegen til Sveen]

Førdebygda frå vegen til Sveen

Landskap, Vei

Fotografi ubb-jr-136-003