John Bernhard Rekstad

[Fra Førde sett mot Hallbrenn]

Fra Førde sett mot Hallbrenn

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-jr-136-006