John Bernhard Rekstad

[Fra Førde mot Vie]

Fra Førde mot Vie

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-jr-136-005

John Bernhard Rekstad

[Fra Førde mot Vie]

Fra Førde mot Vie

Landskap, Seter, Elv

Fotografi ubb-jr-136-004