Atelier KK

[Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforretning]

1926-03-29

Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforretning

Kran, Kullhandel, Lasteskip, Kul- & vedforetninger

Fotografi ubb-kk-n-257-012

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Georgernes verft, USF. Oversiktsbilde]

Georgernes verft, USF. Oversiktsbilde

Oversiktsbilde, Festning, Kullhandel, Flyfoto, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-005161

K. Knudsen & Co.

[Motorbåtregatta i Bergen]

Dommere eller arrangører ved verftet?

Gruppeportrett, Telt, Regatta

Fotografi ubb-kk-n-509-093

Widerøe's Flyveselskap A/S

Engelsens & Sars A/S kullforretning, Bergen

Georgernes verft

Dampskip, Fraktefartøy, Kullhandel, Flyfoto, Kull-lager, Sardinfabrikk, Kullsilo

Fotografi ubb-w-sh-005018

Atelier KK

[Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforretning.]

Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforretning.

Arbeider, Kran, Kullhandel, Lasteskip, Kul- & vedforetninger

Fotografi ubb-kk-n-257-016

K. Knudsen & Co.

[Motorbåtregatta i Bergen]

Dommere eller arrangører ved verftet?

Gruppeportrett, Telt, Regatta

Fotografi ubb-kk-n-509-088

K. Knudsen & Co.

[Motorbåtregatta i Bergen]

Dommere eller arrangører ved verftet?

Gruppeportrett, Telt, Regatta

Fotografi ubb-kk-n-509-092

Atelier KK

[Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforretning]

1926-03-29

Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforretning

Kran, Kullhandel, Lasteskip, Kul- & vedforetninger

Fotografi ubb-kk-n-257-011

Atelier KK

[Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforretning.]

1926-03-24

Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforretning.

Arbeider, Kran, Kullhandel, Lasteskip, Kul- & vedforetninger

Fotografi ubb-kk-n-257-015

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gerorgernes verft, oversiktsbilde]

Gerorgernes verft, oversiktsbilde

Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Festning, Kullhandel, Flyfoto, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-005160

Widerøe's Flyveselskap A/S

[U.S.F]

1958-09-06

U.S.F

Oversiktsbilde, Festning, Industribygning, Kokshandel, Flyfoto, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-119831

Atelier KK

[Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforretning.]

1926-03-29

Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforretning.

Arbeider, Lekter, Kran, Kullhandel, Lasteskip, Kul- & vedforetninger

Fotografi ubb-kk-n-257-014

K. Knudsen & Co.

[motorbåtregatta i Bergen]

Dommere eller arrangører ved verftet?

Gruppeportrett, Telt, Regatta

Fotografi ubb-kk-n-509-084

Widerøe's Flyveselskap A/S

Saltimport A/S, Bergen

1955-06-10

Nordnes

Oversiktsbilde, Flyfoto

Fotografi ubb-w-sh-082284

Ukjent

[Engelsen & Sars Kullforetning]

Engelsen & Sars Kullforetning

Lastebil, Kokshandel, Silo, Kull

Fotografi ubb-bs-fol-00907

Atelier KK

[Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforetning. Skip ved kaien]

1926-03-29

Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforetning. Skip ved kaien

Skipsbygging - verftsindustri, Kaianlegg, Kran, Festning, Slepebåt, Kullhandel, Lasteskip, Kul- & vedforetninger

Fotografi ubb-kk-n-257-010

Atelier KK

[Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforretning]

1926-03-29

Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforretning

Kran, Kullhandel, Lasteskip, Kul- & vedforetninger

Fotografi ubb-kk-n-257-013