Gustav Brosing

Georgernes Verft "Dikkedokken"

1957-07-03

Bolighus, Dokk

Fotografi ubb-bros-00190a

Atelier KK

[To mann i arbeid på skipet "Samson" ved Verftet i Bergen]

1928-03-31

Barken Samson bygget i 1888. Richard E. Byrd kjøte barken til sin ekspedisjon til Antarktis 1928-30. Skipet lå på slipp hos Evje & Andersen før det seilte til Amerika og ble omdøpt til "City of ...

Arbeider, Dampskip, Seilskip, Slipp, Bark, Ror

Fotografi ubb-kk-n-303-058

Atelier KK

[Dekket på skipet "Samson"]

1928-03-31

Barken Samson bygget i 1888. Richard E. Byrd kjøte barken til sin ekspedisjon til Antarktis 1928-30. Skipet lå på slipp hos Evje & Andersen før det seilte til Amerika og ble omdøpt til "City of ...

Dampskip, Mann, Seilskip, Tønne, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-061

K. Knudsen & Co

[Motorbåtregatta i Bergen]

Fritidsbåt, Motorbåt, Regatta

Fotografi ubb-kk-n-509-077

Atelier KK

[Portrett av to menn på dekket til "Samson"]

Kaptein Isak Isaksen til venstre. Manne til venstre kan være kaptein Dietrichson som førte Barken til Amerika.

Skipsdekk, Mann, Frakk, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-065

Knud Knudsen

Parti af Bergen (fra Fredriksbergs Fæstning mod Nøstet).

Skipsbygging - verftsindustri, By- og småsteder, Bolighus, Oversiktsbilde, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-kk-1318-0006

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nordnes, Georgernes Verft og Nøstet]

1962-07-27

Nordnes, Georgernes Verft og Nøstet

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-085916

Atelier KK

[Skipet "Samson" på Verftet i Bergen]

1928-04-12

Barken Samson bygget i 1888. Richard E. Byrd kjøte barken til sin ekspedisjon til Antarktis 1928-30. Skipet lå på slipp hos Evje & Andersen før det seilte til Amerika og ble omdøpt til "City of ...

Dampskip, Havn, Seilskip, Slipp, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-051

Ukjent

Dekkes Skibesværft i Bergen.

Fra Illustreret Nyhedsblad nr.43. side 200/201, Dato 28.10.1866. Årgang 15

Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Seilskip, Xylografi, Panorama

Fotografi ubb-bs-ok-19918

Knud Knudsen

[Oversiktsbilde]

Mot Nøstet og Verftet

Skipsbygging - verftsindustri, Dampskip, Bolighus, Oversiktsbilde, Seilskip

Fotografi ubb-kk-nbx-0599

Atelier KK

[Ror og propell på skipet "Samson"]

Barken Samson bygget i 1888. Richard E. Byrd kjøte barken til sin ekspedisjon til Antarktis 1928-30. Skipet lå på slipp hos Evje & Andersen før det seilte til Amerika og ble omdøpt til "City of ...

Dampskip, Seilskip, Propell, Bark, Ror

Fotografi ubb-kk-n-303-057

Atelier KK

[Dekket på "Samson" med en gruppe menn og en kvinne.]

Barken Samson bygget i 1888. Richard E. Byrd kjøte barken til sin ekspedisjon til Antarktis 1928-30. Skipet lå på slipp hos Evje & Andersen før det seilte til Amerika og ble omdøpt til "City of ...

Kvinne, Dampskip, Mann, Seilskip, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-062

Atelier KK

[Dekket på skipet "Samson" med en gruppe menn og en kvinne]

Dekket på skipet "Samson" med en gruppe menn og en kvinne

Kvinne, Dampskip, Mann, Seilskip, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-063

Atelier KK

[Dekket på skipet "Samson"]

1928-04-01

Barken Samson bygget i 1888. Richard E. Byrd kjøte barken til sin ekspedisjon til Antarktis 1928-30. Skipet lå på slipp hos Evje & Andersen før det seilte til Amerika og ble omdøpt til "City of ...

Dampskip, Seilskip, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-059

Atelier KK

[Dekket på "Samson" med en gruppe menn og en kvinne.]

Dekket på "Samson" med en gruppe menn og en kvinne.

Kvinne, Dampskip, Mann, Seilskip, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-062

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Georgernes verft]

1970-08-24

Georgernes verft

Flyfoto, Skipsbygging - verftsindustri, Park, Oversiktsbilde, Fort, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-f-204895

Atelier KK

[Skipet "Samson" på Verftet i Bergen]

1928-04-12

Barken Samson bygget i 1888. Richard E. Byrd kjøte barken til sin ekspedisjon til Antarktis 1928-30. Skipet lå på slipp hos Evje & Andersen før det seilte til Amerika og ble omdøpt til "City of ...

Dampskip, Seilskip, Slipp, Propell, Bark, Ror

Fotografi ubb-kk-n-303-055

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Georgernes verft]

1962-07-18

Georgernes verft

Flyfoto, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Festning, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-w-f-080465

Knud Knudsen

Udsigt fra Fredriksberg (1865)

Skipsbygging - verftsindustri, Bolighus, Oversiktsbilde, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-kk-m-106

Atelier KK

[Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforetning. Skip ved kaien]

1926-03-29

Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforetning. Skip ved kaien

Skipsbygging - verftsindustri, Festning, Kaianlegg, Kran, Slepebåt, Kullhandel, Lasteskip, Kul- & vedforetninger

Fotografi ubb-kk-n-257-010

Leif Larsen

[Verftet]

U.å.

Fjord, Skipsbygging - verftsindustri, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Skipsverft

Fotografi ubb-bs-ok-20215

Gustav Brosing

Georgernes Verft, minnestøtte

1957-07-03

Minnestøtte

Fotografi ubb-bros-00191

Atelier KK

[Skipet "Samson" på Verftet i Bergen]

Barken Samson bygget i 1888. Richard E. Byrd kjøte barken til sin ekspedisjon til Antarktis 1928-30. Skipet lå på slipp hos Evje & Andersen før det seilte til Amerika og ble omdøpt til "City of ...

Dampskip, Seilskip, Slipp, Propell, Bark, Ror

Fotografi ubb-kk-n-303-056

Atelier KK

[Dekket på skipet "Samson" med en gruppe menn og en kvinne]

Barken Samson bygget i 1888. Richard E. Byrd kjøte barken til sin ekspedisjon til Antarktis 1928-30. Skipet lå på slipp hos Evje & Andersen før det seilte til Amerika og ble omdøpt til "City of ...

Kvinne, Dampskip, Mann, Seilskip, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-064

Marcus Selmer

[Utsikt fra Fredriksberg mot Verftet og Sydneshaugen]

Utsikt fra Fredriksberg mot Verftet og Sydneshaugen

Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-s-008

K. Knudsen & Co

[Motorbåtregatta i Bergen]

Fritidsbåt, Motorbåt, Regatta

Fotografi ubb-kk-n-509-074

Atelier KK

[Dekket på skipet "Samson" med en gruppe menn og en kvinne]

Kaptein Isaksen sittende med stiv hatt, og hans datter

Kvinne, Dampskip, Mann, Seilskip, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-063

Atelier KK

[Skipet "Samson" ved Verftet i Bergen]

Barken Samson bygget i 1888. Richard E. Byrd kjøte barken til sin ekspedisjon til Antarktis 1928-30. Skipet lå på slipp hos Evje & Andersen før det seilte til Amerika og ble omdøpt til "City of ...

Dampskip, Mann, Seilskip, Slipp, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-046

Urban Rabbe

Georgnes verft - Nøstegaten

Arkitektene Urban Rabbe og Birgit Brühls prosjekt «Vannlinje~strandlinje Bergen 2000». Den 12 kilometer lange sjølinjen fra Gamle Bergen til Laksevåg er fotografert fra robåtperspektiv og bildene er ...

Havn, Kaianlegg, Panorama

Fotografi ubb-bs-ok-16976

Olai Schumann Olsen

[Verftet tatt fra Galgebakken, Nøstet]

Fjord, Skipsbygging - verftsindustri, By- og småsteder, Dampskip, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-so-0001

Widerøe's Flyveselskap A/S

U.S.F.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Redningsskøyte, Sardinfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-005079

K. Knudsen & Co

[Nordnes]

Nordnes sett fra jekteviken

Skipsbygging - verftsindustri, Skolebygning, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-nkx-0205

Knud Knudsen

[Engelsk båt på Puddefjorden]

Seilbåt

Fotografi ubb-kk-ndx-0299

Atelier KK

[Dekket på "Samson" med en gruppe menn og en kvinne.]

Kaptein Isaksen sittende med stiv hatt, og hans datter

Kvinne, Dampskip, Mann, Seilskip, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-062

Atelier KK

[Dekket på skipet "Samson" med en gruppe menn og en kvinne]

Dekket på skipet "Samson" med en gruppe menn og en kvinne

Kvinne, Dampskip, Mann, Seilskip, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-064

Atelier KK

[Skipet "Samson" på Verftet i Bergen]

Barken Samson bygget i 1888. Richard E. Byrd kjøte barken til sin ekspedisjon til Antarktis 1928-30. Skipet lå på slipp hos Evje & Andersen før det seilte til Amerika og ble omdøpt til "City of ...

Dampskip, Seilskip, Anker, Slipp, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-053

Atelier KK

[Dekket på skipet "Samson"]

1928-03-31

Barken Samson bygget i 1888. Richard E. Byrd kjøte barken til sin ekspedisjon til Antarktis 1928-30. Skipet lå på slipp hos Evje & Andersen før det seilte til Amerika og ble omdøpt til "City of ...

Dampskip, Mann, Seilskip, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-060

Ukjent

Værftstrappen

Utsikt fra Fredriksberg omkring 1865. I forgrunnen ser vi Georgernes Verft. Lenger bak: nøstet, Sydneskleiven og Dragefjellet helt til høyre. S. Thowsen 2001. Ukjent fotograf.

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Skipsbygging - verftsindustri, By- og småsteder, Seilbåt, Oversiktsbilde, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-thw-0500

Atelier KK

[Portrett av to menn på dekket til "Samson"]

Barken Samson bygget i 1888. Richard E. Byrd kjøte barken til sin ekspedisjon til Antarktis 1928-30. Skipet lå på slipp hos Evje & Andersen før det seilte til Amerika og ble omdøpt til "City of ...

Skipsdekk, Mann, Frakk, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-065

Søborg

Brunchorst & Dekkes Skibs-Værft i Bergen. (Photographeret af Søborg]

Fra Illustreret Nyhedsblad nr.4. side 21, Dato 28.01.1866. Årgang 15

Skipsbygging - verftsindustri, Xylografi

Fotografi ubb-bs-ok-19914

Olai Schumann Olsen

[Oversiktsbilde, Verftet fra Galgebakken mot Laksevåg]

Oversiktsbilde, Verftet fra Galgebakken mot Laksevåg

Fjord, Skipsbygging - verftsindustri, By- og småsteder, Tradisjonelle båttyper, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-so-0021a

Atelier KK

[Skipet "Samson" på Verfet i Bergen]

1928-04-12

Barken Samson bygget i 1888. Richard E. Byrd kjøte barken til sin ekspedisjon til Antarktis 1928-30. Skipet lå på slipp hos Evje & Andersen før det seilte til Amerika og ble omdøpt til "City of ...

Dampskip, Havn, Seilskip, Slipp, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-052

Gustav Brosing

Georgernes Verft "Dikkedokken"

1957-07-03

Skipsbygging - verftsindustri, Dokk

Fotografi ubb-bros-00190b

Gustav Brosing

Georgernes Verft "Dikkedokken"

1957-07-03

Skipsbygging - verftsindustri, Bolighus

Fotografi ubb-bros-00190c

Atelier KK

[Skipet "Samson" ved Verftet i Bergen]

Barken Samson bygget i 1888. Richard E. Byrd kjøte barken til sin ekspedisjon til Antarktis 1928-30. Skipet lå på slipp hos Evje & Andersen før det seilte til Amerika og ble omdøpt til "City of ...

Fjord, Dampskip, Seilskip, Slipp, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-045

Ralph L. Wilson

Utsikt Nøstet fra Nordnæs

Barn, Skipsbygging - verftsindustri, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-wil-a-021

Ralph L. Wilson

Utsikt fra Fredriksberg n.s. over Nøstebugten

Oversiktsbilde, Fabrikk, Skorstein, Pipe, Hermetikkfabrikk

Fotografi ubb-wil-a-085

Gustav Brosing

Georgernes Verft 2A

1957-07-03

Bolighus

Fotografi ubb-bros-00189

Atelier KK

[Skipet "Samson" på Verftet i Bergen]

Barken Samson bygget i 1888. Richard E. Byrd kjøte barken til sin ekspedisjon til Antarktis 1928-30. Skipet lå på slipp hos Evje & Andersen før det seilte ...

Dampskip, Seilskip, Slipp, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-044

Atelier KK

[Dekket på skipet "Samson" med en gruppe menn og en kvinne]

Kaptein Isaksen sittende med stiv hatt, og hans datter

Kvinne, Dampskip, Mann, Seilskip, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-064

Atelier KK

[Skipet "Samson" på Verfet i Bergen]

Barken Samson bygget i 1888. Richard E. Byrd kjøte barken til sin ekspedisjon til Antarktis 1928-30. Skipet lå på slipp hos Evje & Andersen før det seilte til Amerika og ble omdøpt til "City of ...

Dampskip, Mann, Seilskip, Anker, Slipp, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-054

Atelier KK

[Skipet "Samson" ved Verftet i Bergen]

Barken Samson bygget i 1888. Richard E. Byrd kjøte barken til sin ekspedisjon til Antarktis 1928-30. Skipet lå på slipp hos Evje & Andersen før det seilte til Amerika og ble omdøpt til "City of ...

Dampskip, Mann, Seilskip, Trehusbebyggelse by, Slipp, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-047

Urban Rabbe

Nordnespynten - Georgernes verft

Arkitektene Urban Rabbe og Birgit Brühls prosjekt «Vannlinje~strandlinje Bergen 2000». Den 12 kilometer lange sjølinjen fra Gamle Bergen til Laksevåg er fotografert fra robåtperspektiv og bildene er ...

Havn, Kaianlegg, Panorama

Fotografi ubb-bs-ok-16975

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fredriksberg-II

Del av panorama - 08642- I. Georgernes verft

Skipsbygging - verftsindustri, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-08643

Atelier KK

[Dekket på skipet "Samson" med en gruppe menn og en kvinne]

Barken Samson bygget i 1888. Richard E. Byrd kjøte barken til sin ekspedisjon til Antarktis 1928-30. Skipet lå på slipp hos Evje & Andersen før det seilte til Amerika og ble omdøpt til "City of ...

Kvinne, Dampskip, Mann, Seilskip, Bark

Fotografi ubb-kk-n-303-063