Samlinger knyttet til København

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0020
  • ubb-ms-0080
  • ubb-ms-0092
  • ubb-ms-0151
  • ubb-ms-0159
  • ubb-ms-0184
  • ubb-ms-0191
  • ubb-ms-0230
  • ubb-ms-0281
  • ubb-ms-0777-L

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 49

1918-10-29

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-d-03

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand: Wivets klageposter mot Struensee samt den av konge approberte dom.

1772

Historie, 1700-tallet, Danmark, 1770-årene, Danmark-Norge, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-07

Japetus Steenstrup

Brev fra Japetus Steenstrup til Daniel Cornelius Danielssen

1849-06-12

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-1-57

Japetus Steenstrup

Brev fra Japetus Steenstrup til Daniel Cornelius Danielssen

1849-05-08

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-1-54

Niels Christian Ditlevsen

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 025

1835-10-21

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Bergens Museum, København, Urda

Brev ubb-ms-0198-a-024

Japetus Steenstrup

Brev fra Japetus Steenstrup til Daniel Cornelius Danielssen

1849-05-21

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-1-55

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 81

1920-07-24

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-e-24

Christian Frederik Lütken

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Christian Lütken

1858-06-21

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-2-62

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 52

1918-12-16

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Manuskript ubb-ms-0748-d-06

Catharine Hermine Kølle

'Rosenborg Slot'

Rosenborg Slott, København. Trolig malt 1826-1827.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000397

Japetus Steenstrup

Brev fra Japetus Steenstrup til Daniel Cornelius Danielssen

1849-11-03

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-1-66

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1829-08-09

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Manuskript ubb-ms-0167-14-018-038

Bjørnstjerne Bjørnsons Brever m. m. til Geelmuydens Enkes Bokhandel i Bergen ang. Forlagsretten til Arne m. m. 1858 - 1868.

Dokument knyttet til Bjørnstjerne Bjørnsons "Arne". 403a & b deponert av Bergens kommune. De blev fundne ved ordningen av Stadsportens arkiv i 1909

1800-tallet

Manuskript ubb-ms-0403-a-12

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1829-10-03

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Manuskript ubb-ms-0167-14-018-040

Utnevnelse til tollbetjent.

1800-11-01

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-a-1

Catharine Hermine Kølle

Prospect af Kjøbenhavn fra Landsiden

Prospekter, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000386

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand: Brev fra en englænder.

1772

Historie, 1700-tallet, Danmark, 1770-årene, Danmark-Norge, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-01

Love for Det Forenede Dramatiske Selskab i Bergen, oprettet den 27. juli 1785.

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Det dramatiske Selskab, Love, Det Forenede Dramatiske Selskab

Manuskript ubb-ms-0230-a-10-b-14

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1799-05-11

Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget, 1700-tallet

Manuskript ubb-ms-0167-14-018-025

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 96

1925-10-17

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-f-01

Christian Frederik Lütken

Brev til Daniel Cornelius Danielssen fra Christian Lütken

1858-06-21

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-2-62

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 91

1920-07-31

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-e-34

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand: Struensees indlæg.

1772

Historie, 1700-tallet, Danmark, 1770-årene, Danmark-Norge, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-05

Løse Bilag væsentlig vedk. Regnskaber for Urda og Museet. 003

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie

Manuskript ubb-ms-0198-c-03

Chr. Hoyrup

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 84

1902-03-03

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Brev ubb-ms-0550-d-c-17

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand: Wivets klageposter mot Brandt samt dem approberte dom.

1772

Historie, 1700-tallet, Danmark, 1770-årene, Danmark-Norge, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-08

August Enna

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 57

1901-09-23

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Brev ubb-ms-0550-d-b-49

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-07-21

Avskrift fra 1951. Brøgger ser fram til besøk av Shetelig og sier de kan prate nærmere sammen om Sheteligs deputasjon for Kongen.

Brev

Brev ubb-ms-1195-29-09

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 92

1920-08-11

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-e-35

Birger Nergaard

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 90

1920-07-22

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-e-33

Einar Olsen

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 38

1895-04-08

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-c-03

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 58

1918-11-25

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-e-01

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand: Uttog av Wivets fortale.

1772

Historie, 1700-tallet, Danmark, 1770-årene, Danmark-Norge, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-06

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand: Advokat Uldals forsvar for dronningen.

1772

Historie, 1700-tallet, Danmark, 1770-årene, Danmark-Norge, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-04

Magnhild Ødvin Bukdahl

[Brev fra Magnhild Ødvin Bukdahl til Nikolai Johannes Astrup, sommer 1927]

1927

Kunst, Norge, Vestlandet, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-o-1-2-4

Japetus Steenstrup

Brev fra Japetus Steenstrup til Daniel Cornelius Danielssen

1849-08-31

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-1-61

Christen Worm

Biskop Worms Erklæring om Jødernes Supplik til Kong Fredrik IV, dat. Kjøbh. 20/1 1725

1725-01-20

Avskrift. 4°. 8 beskrevne blader. H.

Jødedom, 1700-tallet, Jøder, Danmark-Norge

Supplikk ubb-ms-0188-c

Indkomne Brever m. m. 1701 – 1799

1743-01-25

Bergenske laugs-arkiver, Gullsmed, Guldsmedlauget

Brev ubb-ms-0167-04-62-085

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 51

1918-12-15

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-d-05

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1799-07-20

Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget, 1700-tallet

Manuskript ubb-ms-0167-14-018-024

Dokumenter vedk. Asiatisk Compagnie i Kjøbenhavn m. m.

Fol. 3 beskrevne blader. L.

Bergen, Historie, Handelshistorie, Handel

Manuskript ubb-ms-0193-d-2

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 71

1920-02-23

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-e-14

Adskilligt ang. Georgii Christiani Oederi Doctor i Medicinen Hans Disputatz de Irritabilitate holden paa Kiøbenhavns Universitet den 16de Februarii 1752.

Avskrift - fra sidste halvdel av 17-tallet - indeholdende: 1. Brev fra dr. Oeder til grev Holstein, dat. Kjøbh. 18/2 1752. 2. Professor I. P. Anchersen's brev til samme dat. 18/2 1752. 3. Student Chr. ...

Medisin, Brev, 1700-tallet, Medicin vedk., Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.), Disputatz de Irritabilitate, Kjøbenhavns universitet

Manuskript ubb-ms-0116

Hyrekontrakter m. m. ca. 1790 – 1810

Bergenske laugs-arkiver, 1700-tallet, Laug

Kontrakt ubb-ms-0167-10-114-073-b

Et trykt hefte med billeder og versificert teskt, fremstillende scener av Struensee’s og Brandts liv. Titelen lyder: Merkelig 17 Januar: Anno 1772 over De tvende Grever I. F. Struensee og E. Brandt. – Trykt Kiøbenhavn. 8°. 14 beskrevne blader. L.

1772

Heftet er ipp pr. 27/1-2014.

Historie, 1700-tallet, Danmark, 1770-årene, Danmark-Norge, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Dokument ubb-ms-0193-e-12

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 82

1920-07-25

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-e-25

Japetus Steenstrup

Brev fra Japetus Steenstrup til Daniel Cornelius Danielssen

1849-10-24

Zoologi

Brev ubb-ms-2083-b-1-64

W.W. Widerø

Antikvariske Optegnelser 61

1826-08-26

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum

Manuskript ubb-ms-0235-a-058

Carl Gottschalksen

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 119

1901-06-19

Vedlagt referanser/avisomtaler

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet, Kapellmester

Brev ubb-ms-0550-d-e-07

Niels Christian Ditlevsen

Et brev fra en Samling Brever (ca 100 stk.) til Toldkasserer W. H. Christie vedk. Bergens Museum i Tiden 1833 - 1846. (Enkelte av brevene er til W. F. K. Christie). 026

1835-10-21

1800-tallet, Bergen, Museumshistorie, Historie, Bergens Museum, København, Urda

Brev ubb-ms-0198-a-025

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand: Bangs forsvarsskrift for Brandt

1772

[, samt:]

Historie, 1700-tallet, Danmark, 1770-årene, Danmark-Norge, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-10

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1945.

1945-11-17

Håndskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han skriver litt om livet til sin far, John Grieg.

Arkeologi, Brev, Boktrykkeri, Bergens Tidende

Brev ubb-ms-1201-248-26

Ukjent

Afskrift af Det Norske Selskabs Verseprotokol

Trolig 1782, står inne i dokumentet

Kulturhistorie, Foreninger og selskaper etc. ang., Dikt, Poesi, Norske selskabs verseprotokol

Manuskript ubb-ms-0009

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand:Ulldals forsvar for Struensee.

1772

Historie, 1700-tallet, Danmark, 1770-årene, Danmark-Norge, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-09

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand: Advokat Bangs indlæg mot dronning Caroline Mathilde av 24/3 1772.

1772

(2 ekspl.)

Historie, 1700-tallet, Danmark, 1770-årene, Danmark-Norge, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-03-a

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1681-12-23

1600-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-22-013

Sextus Wiskow

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 13

1901-03-08

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Brev ubb-ms-0550-d-b-05

En Samling Aktstykker vedk. Processen 1772 mod Struensee og E. Brandt. Indeholder følgende avskrifter med Hildbrand Meyers haand: Extractum protocolli, bekræftet av Struensee.

1772

Historie, 1700-tallet, Danmark, 1770-årene, Danmark-Norge, Rettssaken mot Struensee og Brandt, Rettshistorie

Manuskript ubb-ms-0193-e-03-b

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 59: [Gaver til det Bergenske Museum, indsamlede i Kjøbenhavn 1826.]

Én av ca. 100 delvis nummererede løse blader. (Følgende nr. mangler: 31 og 55).

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum

Manuskript ubb-ms-0235-a-056

Joachim Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 46

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-c-11

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 70

1920-02-19

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-e-13

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 112

1925-11-29

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-f-17