Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver 15

Følgende laugsarkiver haves: Bakerlauget, bestaaende av 20 protokoller, 5 pakker. Bødker (kyper) lauget, bestaaende av 8 protokoller, 1 pakke. Glarmesterlauget, bestaaende av 7 protokoller, 3 pakker. Guldsmedlauget, bestaaende av 13 protokoller, 9 pakker. Knapmakerlauget, bestaaende av 1 protokoller, 1 pakke. Kobbersmedelauget, bestaaende av 9 protokoller, 1 pakke.Malerlauget, bestaaende av 12 protokoller, 2 pakker. Murmesterlauget, bestaaende av 4 protokoller, 2 pakker. Rebslagerlauget, bestaaende av 2 protokoller, 1pakke.Skipperlauget, bestaaende av 6 protokoller, 6 pakker. Skomakerlauget, bestaaende av 18 protokoller, 1pakke. Skrædderlauget, bestaaende av 7 protokoller, 1 pakke. Smede- og Uhrmakerlauget, bestaaende av 6 protokoller, 1 pakke. Snekkerlauget, bestaaende av 17 protokoller, 2 pakker. Gammelt katl.-nr. 167 til 170 var tidligere glasmesterlauget, malerlauget, skomakerlauget og knapmakerlauget].I alt 14 laugsarkiver, bestaaende av 130 protokoller, 36 pakker.


(Henstod tidligere uordnet i ladekisten under gammelt katl.-nr. 344).

Samling ubb-ms-0167-01

Bakerlauget

1800-tallet, Bergen, Bakerlauget, Laug, Laugsvesen, Bergens bakerlaug

Forhandlingsprotokoll ubb-ms-0167-01-03

Samling ubb-ms-0167-03

( NB. Se No. 768 a-z: Rebsl. sven. Bok)

Samling ubb-ms-0167-09