Glarmesterlaugets Protokoller 92


Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-01

Glarmesterlauget i Bergen

Heri er indført samtlige lærekontrakter og utskrevne svender.

1800-tallet, 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-02

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-03

Glarmesterlauget i Bergen

Paa titelbladet staar: ”1681 den 29 Juni ist uns diesen Buch von Meister P aul Rasmussen verehrt worden zum guter Gedechtnisse.” Ført paa tysk. Bindet borte

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, 1600-tallet

Manuskript ubb-ms-0167-03-04

Glarmesterlauget i Bergen

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-05

Glarmesterlauget i Bergen

Ført paa tysk til 1802. Pergamentsbind, der tidligere har tilhørt en forega aende bok.

1800-tallet, 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-06

Glarmesterlauget i Bergen

Gammelt katl.-nr. 167 h.

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Regnskap

Manuskript ubb-ms-0167-03-07

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-08

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-09-01

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-09-02-01

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-09-02-02

Glarmesterlauget i Bergen

Kopi

Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, 1600-tallet, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-09-03

Glarmesterlauget i Bergen

Kopi

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-09-04

Glarmesterlauget i Bergen

Extra-Tillæg, No. 28-29,

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-09-05

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Manuskript ubb-ms-0167-03-09-06

Glarmesterlauget i Bergen

Kvitteringer for innbetaling til kassen for trengende håndtverkere.

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Kvittering ubb-ms-0167-03-09-07-01

Glarmesterlauget i Bergen

Kvittering på utbetaling av 3 spd.som gave fra Glarmesterlaugets Lade.

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier, Lade

Kvittering ubb-ms-0167-03-09-07-02

Glarmesterlauget i Bergen

Kvittering på utbetaling av 3 spd.som gave fra Glarmesterlaugets Lade.

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Lade

Kvittering ubb-ms-0167-03-09-07-03

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Kvittering ubb-ms-0167-03-09-07-04

Glarmesterlauget i Bergen

1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Brev ubb-ms-0167-03-09-07-05

Glarmesterlauget i Bergen

Bidrag til understøttelseskassen til trængende.

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Kvittering ubb-ms-0167-03-09-07-06

Glarmesterlauget i Bergen

Kvittering for å ha mottatt fra laugets kasse 12. spd.

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Kvittering ubb-ms-0167-03-09-07-07

Glarmesterlauget i Bergen

Kvittering for å ha mottatt fra laugets kasse 10 spd.

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Kvittering ubb-ms-0167-03-09-07-08

Glarmesterlauget i Bergen

Kvittering for å ha mottatt fra laugets kasse 15 spd

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Kvittering ubb-ms-0167-03-09-07-09

Glarmesterlauget i Bergen

Kvittering for mottatt 1 spd opparbeidet første halvår 1862

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Kvittering ubb-ms-0167-03-09-07-10

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Kvittering ubb-ms-0167-03-09-07-11

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Kvittering ubb-ms-0167-03-09-07-12

Glarmesterlauget i Bergen

Kvittering for det årlige bidrag med 3 spd.

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Kvittering ubb-ms-0167-03-09-07-13

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Brev ubb-ms-0167-03-09-07-14

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Brev ubb-ms-0167-03-09-07-15

Glarmesterlauget i Bergen

Relatert til Jacob. E. Bøe

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Regnskap ubb-ms-0167-03-10-089

Glarmesterlauget i Bergen

Relatert til Grøtschier

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Regnskap ubb-ms-0167-03-10-093

Glarmesterlauget i Bergen

Relatert til Olsen, Leganger og Eilertsen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-094

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-095

Glarmesterlauget i Bergen

Relatert til Jacob E. Bøe

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Regnskap ubb-ms-0167-03-10-096

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-097

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-098

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-099

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-162

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-163-A

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-163-B

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-164

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-165

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-166

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-167

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-168

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-169

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-170

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-171

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-172

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-173

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-174

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-175

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Regnskap ubb-ms-0167-03-10-176

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-177

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Regnskap ubb-ms-0167-03-10-178

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-179

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-180

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-181

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-182

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-183

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-184

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-185

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-186

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-187

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Bergen, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-188

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-189

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-190

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-191

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-192

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-10-193

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-1-01

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-1-02

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-1-03

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-1-04

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-1-05

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-1-06

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-1-07

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-1-08

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-1-09

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-2-001

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-2-002

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-2-003

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-2-004

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-2-005

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-2-006

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-2-007

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-2-008

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-2-009

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-2-010

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-2-011

Glarmesterlauget i Bergen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Manuskript ubb-ms-0167-03-11-2-012