Tegning 110

Samlinger knyttet til Tegning

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0036
 • ubb-ms-0048
 • ubb-ms-0149
 • ubb-ms-0162
 • ubb-ms-0166
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0195
 • ubb-ms-0202
 • ubb-ms-0208
 • ubb-ms-0209
 • ubb-ms-0228
 • ubb-ms-0230
 • ubb-ms-0234
 • ubb-ms-0238
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0274
 • ubb-ms-0298
 • ubb-ms-0303
 • ubb-ms-0305
 • ubb-ms-0308
 • ubb-ms-0309
 • ubb-ms-0310
 • ubb-ms-0311
 • ubb-ms-0312
 • ubb-ms-0313
 • ubb-ms-0314
 • ubb-ms-0315
 • ubb-ms-0325
 • ubb-ms-0330
 • ubb-ms-0383
 • ubb-ms-0385
 • ubb-ms-0386
 • ubb-ms-0404
 • ubb-ms-0422
 • ubb-ms-0436
 • ubb-ms-0437
 • ubb-ms-0443
 • ubb-ms-0444
 • ubb-ms-0467
 • ubb-ms-0477
 • ubb-ms-0487
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0509
 • ubb-ms-0510
 • ubb-ms-0511
 • ubb-ms-0518
 • ubb-ms-0534
 • ubb-ms-0539
 • ubb-ms-0644
 • ubb-ms-0712
 • ubb-ms-0734
 • ubb-ms-0735
 • ubb-ms-0790-B-10

Atelier KK

[Arkitekttegninger]

Tegning, Tegninger (og illustrationer)

Atelier KK

[Arkitekttegninger]

Tegning, Tegninger (og illustrationer)

Atelier KK

[Menn som ser på arkitekttegninger]

Bord, Mann, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Gruppe

Journal og Beskrivelse over Hans Kongl. Mayest: Kong Christian den VI til Dannemarck og Norge etc. etc. og Dronning Sophia Magdalena med Frue Moder Margrevinde Sophia Christiana deres foretagende Reise til Kongeriget Norge Ao. 1733.

Danmark, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Topografi, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Dagbok, Journal over Christian VI reise i Noreg 1733

Relation anlangende Findlapperne

Illustrasjoner, illustrationer, Religion, Samer, Historie, Folkloristikk, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Avgudsdyrkelse, Missionærvirke, Historisk-antikvariske skrifter

Hieronimus Pergamentcodex. "Ieronymi commentariorum super Mathæum liber".

Illustrasjoner, illustrationer, Religion, Pergamentscodex, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Italia

Hans Hansen Lillienskiold

Hans Hansen Lillienskiolds Journal ført paa en Reise fra Bergen til Rom 1668 – 1670.

Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Reise, Sverige, 1600-tallet, Topografi, Europa, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Dagbok, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Utenlandsreise, Dannelsesreise, Italia, Studier, Journal, paa en reise fra Bergen-Rom, 1668-70, Lillienskjolds reise-journal Bergen til Rom 1668-1670

Lorentz Diderich Klüwer

Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823.

Kristendom, Kirke, Gravstein, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger, Kirkevindu, Kors, Drikkehorn

Lorentz Diderich Klüwer

Særtrykk av Vestfold-Minne 1967, "Antikvariske Iagtagelser" 1823 av L.D. Klüwer.

Gravplasser, Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Gård, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger

Afhandling om Brygden og Brygdefangsten.

Brev, Bergen, Zoologi, Illustrasjoner, illustrationer, Fiske, Handel, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bergens stift, Brygdefangst

Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Brev, Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Sjøfart, Bergenske laugs-arkiver, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Privilegier, Juridisk litteratur, Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Malerlauget i Bergen, Arkiv

[W. F. K. Christie manuskript]

Brev, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Arkeologi, Historie, Manuskript, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Diplomer, Historisk-antikvariske skrifter, Bergens stift, Monumenter, prospekter, (avrids), Antikvariske optegnelser og arkeologi, Levninger av oldtidsminder i søndre Bergenhus, opsamlet i 1824, Økonomi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Oplegnelser, efterladte Papirer

Arkitektur, Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer)

[Diverse dokumenter. Vestlandet 1800-tallet]

Brev, Danmark, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Religion, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Historie, Folkloristikk, Personalhistorie (optegnelser), Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Diplomer, Kirkehistorie, Jordebøker, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jøde, Jordegods og jordebøker vedk., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Notice om min morfar Niels Winding, av N. Hertzberg, Absolution

[Diverse dokumenter vedrørende Bergens museum]

Brev, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Bergens museum, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Antikvariske tegninger, Historisk-antikvariske skrifter, Foreninger og selskaper etc. ang., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Oldsak.katalog i Berg. Museum, Trondhjems videnskapsselskap. (Det norske Videnskabers Selskab)

Lyder Christian Sagen

Antiqvariske Tegninger for det Bergenske Musæum - 1

1800-tallet, Bergen, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer)

Lyder Christian Sagen

Antiqvariske Tegninger for det Bergenske Musæum - 2

1800-tallet, Bergen, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer)

Lyder Christian Sagen

Antiqvariske Tegninger for det Bergenske Musæum - 3

1800-tallet, Bergen, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer)

Lyder Christian Sagen

Antiqvariske Tegninger for det Bergenske Musæum - 4

1800-tallet, Bergen, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer)

Lyder Christian Sagen

Antiqvariske Tegninger for det Bergenske Musæum - 5

1800-tallet, Bergen, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer)

Lyder Christian Sagen

Antiqvariske Tegninger for det Bergenske Musæum - 6

1800-tallet, Bergen, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer)

Lyder Christian Sagen

Antiqvariske Tegninger for det Bergenske Musæum - 7

1800-tallet, Bergen, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer)

Lyder Christian Sagen

Antiqvariske Tegninger for det Bergenske Musæum - 8

1800-tallet, Bergen, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer)

Lyder Christian Sagen

Antiqvariske Tegninger for det Bergenske Musæum - 9

1800-tallet, Bergen, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer)

Udkast til en Catalog over Oldsager i Bergens Museum

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Udkast til en Catalog over Oldsager i Bergens Museum - 1

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Udkast til en Catalog over Oldsager i Bergens Museum - 2

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Udkast til en Catalog over Oldsager i Bergens Museum - 3

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Udkast til en Catalog over Oldsager i Bergens Museum - 4

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Udkast til en Catalog over Oldsager i Bergens Museum - 5

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Udkast til en Catalog over Oldsager i Bergens Museum - 6

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Udkast til en Catalog over Oldsager i Bergens Museum - 7

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Udkast til en Catalog over Oldsager i Bergens Museum - 8

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Udkast til en Catalog over Oldsager i Bergens Museum - 9

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Udkast til en Catalog over Oldsager i Bergens Museum - 10

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Udkast til en Catalog over Oldsager i Bergens Museum - 11

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Udkast til en Catalog over Oldsager i Bergens Museum - 12

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Udkast til en Catalog over Oldsager i Bergens Museum - 13

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Udkast til en Catalog over Oldsager i Bergens Museum - 14

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Fortegnelse over Gaver til Museet med Brever m. m. fra Giverne. 1825 – 1848 - 2

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Fortegnelse over Gaver til Museet med Brever m. m. fra Giverne. 1825 – 1848 - 3

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Fortegnelse over Gaver til Museet med Brever m. m. fra Giverne. 1825 – 1848 - 4

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Fortegnelse over Gaver til Museet med Brever m. m. fra Giverne. 1825 – 1848 - 5

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Fortegnelse over Gaver til Museet med Brever m. m. fra Giverne. 1825 – 1848 - 6

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Fortegnelse over Gaver til Museet med Brever m. m. fra Giverne. 1825 – 1848 - 7

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Fortegnelse over Gaver til Museet med Brever m. m. fra Giverne. 1825 – 1848 - 8

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Fortegnelse over Gaver til Museet med Brever m. m. fra Giverne. 1825 – 1848 - 9

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Fortegnelse over Gaver til Museet med Brever m. m. fra Giverne. 1825 – 1848 - 10

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Fortegnelse over Gaver til Museet med Brever m. m. fra Giverne. 1825 – 1848 - 11

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi

Fortegnelse over Gaver til Museet med Brever m. m. fra Giverne. 1825 – 1848 - 12

1800-tallet, Bergen, Katalog, Historie, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Bibliografi