Optegnelser og aktstykker, der har tilhørt W. F. K. Christie 1