Etymologi 14

Samlinger knyttet til Etymologi

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0068
  • ubb-ms-0071
  • ubb-ms-0174
  • ubb-ms-0179
  • ubb-ms-0180
  • ubb-ms-0207
  • ubb-ms-0255
  • ubb-ms-0524

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon. Vedlegg a.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon Vedlegg b.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon Vedlegg c.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon Vedlegg d.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon. Vedlegg e.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon. Vedlegg a.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon. Vedlegg g.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon. Vedlegg h.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon Vedlegg i.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon. Vedlegg j.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 44

1800-tallet, Bergen, Bergens Museum, Etymologi

Optegnelser og aktstykker, der har tilhørt W. F. K. Christie

Zoologi, Arkeologi, Brev, Historie, Religion, Topografi, Kirker, Diplomer, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Excerpter, Juridisk litteratur, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Bergens museum vedk., Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselsk. vedk. (Det norske Videnskabers Selskab), Klostre vedk, Sprogstudier, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Nomenclator av Sjøborg, Guldfund i Raade, Indsættelse paa tugthuset 1775, Navne (bemerkninger om) i det norske sprog, Byzantisk maleri i B. M., Sødyr, ved Norges kyster, Ordsprog, Guldfund paa Eeg, Runealfabet vedk., Stiftelser i Bergen, Ascidier – efter Milne Edwards, Bergens kirker, stiftelser og legater (fortegn.) 1816, Legater i Bergen 1816, Museum i Bergen (Hensigtsmæssigheten av oprettelse der). Av W. F. K. Christie, Tyveri og tyve, Redskaper til at slukke ildebrand m. m., Kirker i Bergen 1816, Segl, Mod (om), av W. F. K. Christie, Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Bayeux-teppet

Materialier til Urda

Arkeologi, Brev, Historie, Religion, Kirker, Folkloristiske optegnelser, Historisk-antikvariske skrifter, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Urda vedk., Sprogstudier, Byzantisk maleri i B. M., Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Rune-monumenter i Bergens stift av W. F. K. Christie, Navne av førkristelig oprindelse i Bergens stift, Hjørundsfjords prestegjelds beskrivelse, Bergenhus fæstning og slot, Personnavne av førkristelig oprindelse i Bergens stift, Materiale til Urda, Mindesmerker og sagn vedk., Jørringsfjords prestegjeld, Inventar paa Beregenhus i 1615