Etymologi 14

Samlinger knyttet til Etymologi

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0068
  • ubb-ms-0071
  • ubb-ms-0174
  • ubb-ms-0179
  • ubb-ms-0180
  • ubb-ms-0207
  • ubb-ms-0255
  • ubb-ms-0524

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon. Vedlegg a.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon Vedlegg b.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon Vedlegg c.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon Vedlegg d.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon. Vedlegg e.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon. Vedlegg a.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon. Vedlegg g.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon. Vedlegg h.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon Vedlegg i.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon. Vedlegg j.

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Etymologicon

Norge, Historie, Etymologi

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 44

1800-tallet, Bergen, Bergen museum, Etymologi

Optegnelser og aktstykker, der har tilhørt W. F. K. Christie

Brev, Bergen, Brannslukning, Zoologi, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Historie, Kloster, Stiftelse, Tyveri, Topografi, Kirke, Sjødyr, Runealfabet, Diplomer, Kirkehistorie, Utdrag, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselskap. (Det norske Videnskabers Selskab), Språkforskning, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Nomenclator av Sjøborg, Gullfunn, Indsættelse paa tugthuset 1775, Byzantisk maleri i B. M., Ordsprog, Legat, Ascidier – efter Milne Edwards, Bergens kirker, stiftelser og legater (fortegn.) 1816, Tyv, Navneskikk, Kirker i Bergen 1816, Segl, Mod (om), av W. F. K. Christie, Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Bayeux-teppet

Materialier til Urda

Brev, Bergen, Arkeologi, Religion, Historie, Folkloristikk, Kirke, Historisk-antikvariske skrifter, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Urda, Språkforskning, Byzantisk maleri i B. M., Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Rune-monumenter i Bergens stift av W. F. K. Christie, Navne av førkristelig oprindelse i Bergens stift, Hjørundsfjords prestegjelds beskrivelse, Bergenhus fæstning og slot, Personnavne av førkristelig oprindelse i Bergens stift, Inventarliste, Mindesmerker og sagn vedk., Jørringsfjords prestegjeld