Segl 8

Samlinger knyttet til Segl

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0067
  • ubb-ms-0174
  • ubb-ms-0202
  • ubb-ms-0208
  • ubb-ms-0325
  • ubb-ms-0444
  • ubb-ms-0811-F-4
  • ubb-ms-0812-E-g-5

Atelier KK

[Gratulasjonskort]

Jubileum, Segl, Bok, Book, Varemagasin

Atelier KK

[Gratulasjonskort]

Jubileum, Segl, Bok, Book, Varemagasin

Atelier KK

[Gratulasjonskort]

Jubileum, Segl, Bok, Book, Varemagasin

Atelier KK

[Gratulasjonskort]

Tegning, Jubileum, Segl, Pergament, Varemagasin

Atelier KK

[Gratulasjonskort]

Jubileum, Segl, Bok, Book, Varemagasin

Optegnelser og aktstykker, der har tilhørt W. F. K. Christie

Brev, Bergen, Brannslukning, Zoologi, Illustrasjoner, illustrationer, Arkeologi, Religion, Bergens museum, Historie, Kloster, Stiftelse, Tyveri, Topografi, Kirke, Sjødyr, Runealfabet, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Diplomer, Kirkehistorie, Utdrag, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselskap. (Det norske Videnskabers Selskab), Språkforskning, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Nomenclator av Sjøborg, Gullfunn, Indsættelse paa tugthuset 1775, Byzantisk maleri i B. M., Ordsprog, Legat, Ascidier – efter Milne Edwards, Bergens kirker, stiftelser og legater (fortegn.) 1816, Tyv, Navneskikk, Kirker i Bergen 1816, Segl, Mod (om), av W. F. K. Christie, Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Bayeux-teppet

Wollert D. Krohn

Familien Krohn

Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Selvbiografier, Handel, Danckert Krohns stiftelse, Personalhistorie (optegnelser), Tegning, Tegninger (og illustrationer), Arkiv, Jordegods og jordebøker vedk., Genealogi, Slegtsoptegnelser, Segl, Autobiografier, autobiography, Familien Krohn, av konsul Wollert D. Krohn, Stamtavle over slegten: Krohn, Krohnske jordegods, Fjøsanger, gaard, Krohnske segl

Seglavtryk av Christie-seglet med initialer E. C. indlagt i konvolut.

1800-tallet, Bergen, Segl, Christie-seglet