Segl 8

Samlinger knyttet til Segl

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0067
  • ubb-ms-0174
  • ubb-ms-0202
  • ubb-ms-0208
  • ubb-ms-0325
  • ubb-ms-0444
  • ubb-ms-0811-F-4
  • ubb-ms-0812-E-g-5

Atelier KK

[Gratulasjonskort]

Jubileum, Segl, Bok, Varemagasin

Atelier KK

[Gratulasjonskort]

Jubileum, Segl, Bok, Varemagasin

Atelier KK

[Gratulasjonskort]

Jubileum, Segl, Bok, Varemagasin

Atelier KK

[Gratulasjonskort]

Tegning, Jubileum, Segl, Pergament, Varemagasin

Atelier KK

[Gratulasjonskort]

Jubileum, Segl, Bok, Varemagasin

Optegnelser og aktstykker, der har tilhørt W. F. K. Christie

Juridisk litteratur, Zoologi, Arkeologi, Brev, Historie, Topografi, Kirker, Religion, Diplomer, Kirkehistorie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Excerpter, Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Bergens museum vedk., Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselsk. vedk. (Det norske Videnskabers Selskab), Klostre vedk, Sprogstudier, Bergens capitelsbok (Abs. Beyer), Nomenclator av Sjøborg, Guldfund i Raade, Indsættelse paa tugthuset 1775, Navne (bemerkninger om) i det norske sprog, Byzantisk maleri i B. M., Sødyr, ved Norges kyster, Ordsprog, Guldfund paa Eeg, Runealfabet vedk., Stiftelser i Bergen, Ascidier – efter Milne Edwards, Bergens kirker, stiftelser og legater (fortegn.) 1816, Legater i Bergen 1816, Museum i Bergen (Hensigtsmæssigheten av oprettelse der). Av W. F. K. Christie, Tyveri og tyve, Redskaper til at slukke ildebrand m. m., Kirker i Bergen 1816, Segl, Mod (om), av W. F. K. Christie, Maleriet i Nedstryn kirke, Nordfjord ang., Etymologi, Bayeux-teppet

Wollert D. Krohn

Familien Krohn

Kulturhistorie, Tegninger (og illustrationer), Bergen vedk, Arkiver, Genealogi vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Slegtsoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Personalhistorie (optegnelser), Handel vedk., Segl, Selvbiografier, Danckert Krohn’s stiftelse, Familien Krohn, av konsul Wollert D. Krohn, Autobiografier, Stamtavle over slegten: Krohn, Krohnske jordegods, Fjøsanger, gaard, Krohnske segl

Seglavtryk av Christie-seglet med initialer E. C. indlagt i konvolut.

1800-tallet, Bergen, Segl, Christie-seglet